Obserwuj

Raporty i statystyki

Listę wszystkich raportów statystycznych dotyczących sprzedaży i zysków w oparciu o różne kryteria możesz znaleźć w górnej części zakładki "Raporty". Możesz również sprawdzić stan magazynu dla konkretnego okresu lub aktualnie otwarte rachunki w firmie.

Jeśli masz więcej lokali, zawsze najpierw musisz wybrać w prawym górnym rogu lokal, dla którego chcesz wyświetlać dane. Lokal wybierany jest automatycznie jeśli jesteś właścicielem tylko jednego lokalu.

Na początku warto znać podstawowe elementy ustawienie, które są używane w pracy w całej zakładce raportowania. Więcej o nich możesz przeczytać sobie w artykule "PODSTAWOWE ELEMENTY USTAWIENIA, WYKRESÓW  I EKSPORTU".

Poniższy artykuł wyjaśnia w jaki sposób informacje mogą być uzyskane z różnych typów raportów.

 

Raport utargu

Podstawowy przegląd utargu znajdziesz w zakładce "Raporty" podzakładce "Utarg".

Najpierw trzeba wybrać okres czasu i segment, w którym mają dane wyświetlać się (1). Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania segmentu okresu, patrz "PODSTAWOWE USTAWIENIE, WYKRESY I EKSPORT".

Ponadto można zobaczyć łączną kwotę sprzedaży w danym okresie, średnie wydatki, a liczba osób serwowane (2).

Tabela pokazuje sprzedaż według poszczególnych rodzajów płatności (3).

Więcej informacje dotyczące utargu i rachunków jako podkładów rachunkowości znajdziesz w artykule "PRZEGLĄD RACHUNKÓW I UTARGÓW"

WSKAZÓWKA: Jeśli interesuje cię np. w którą porę dnia masz największą sprzedaż to ustaw sagment czasowy na "Pora dnia". W wykresie pokażą się dane za 24 godzin. Po naciśnięciu na "Eksportuj tabelę" wpiszą się dane do tabeli w formacie XLS.

 

Aktualny przegląd

W podzakładce "Aktualny przegląd" znajdziesz aktualnie otwarte rachunki w lokalu oraz możesz zobaczyć np. dostępność lokalu i ile gości obecnie siedzi w lokalu.

W wykresie wyświetlane są wszystkie otwarte i całkowite utargi, które przebiegły w danym dniu. Jeśli konto jest otwarte dłużej niż 24godzin, to w wakresie wyświetlana jest tylko sprzedaż do bieżącego dnia.

Poniżej wykresu następnie wyświetlone jest podsumowanie dzisiejszej sprzedaży, otwartej sprzedaży i aktualne zajęcie lokalu według poszczególnych stolików (1).

W wykresie niżej następnie widzisz stolik, który ma otwarty rachunek, dalej ilość, która jest obecnie na koncie i czas otwarcia konta (2).

Po otwarciu szczegółów na końcu każdego wersu otworzy się nowa strona, gdzie wyświetli się cały przebieg rachunku (kto zrobił zamówienie, kiedy otwarto rachunek i chronologiczne ustawienie zamówień).

 

Przegląd zysku

W podzakładce "Zysk" wyświetla się zysk brutto za wybrany okres. Tzn. różnica między utargiem i kosztem produktów według gospoadarki magazynowej (1). Równoczieśnie widać tutaj marżę, którą macie w lokalu (2).

Więcej informacji o gospodarstwie magazynowym znajdziesz w artykule "DOSTAWA I KOREKCJA". O marży i przepisach informuje artykuł "USTAWIENIE PRZEPISÓW".

 

Przegląd personel

W przeglądzie "Personel" można obserwować sprzedaż poszczególnych kelnerów.

Graficzne porównanie utargu kelnerów uzyskasz przez zaznaczenie ptaszkiem okienko w lewo (1).

Równocześnie możesz widzieć, ile obsłużył klientów i ich przeciętną utratę.

Następny ciekawy punkt, który widać w wykresie jest ilość anulowań wszystkich pozycji z rachunku (3). Więcej informacji o anulowaniach znajdziesz w artykule "ZAMÓWIENIA I ANULOWANIA".

Bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych anulowaniach znajdziesz w podzakładce "Kontrola anulowań i zniżek" w zakładce "Rachunki".

 

Przegląd personelu i kuchni

W podzakładce "Personel i kuchnia" znowu możesz obserwować aktywność poszczególnych kelnerów oraz równocześnie możesz stwierdzić ile i za jaką sumę zrobiono zamówień bez drukowania (1) i z drukowaniem do kuchni lub na bar (2). 

 

 

Przegląd produktów

W podzaładce "Produkty" można obserować produkty według ich sprzedażu. Graficzne porównanie poszczególnych produktów uzyskasz przez wyznaczeniem ptaszkiem okienem w lewo - te wyświetlą się w wykresie (1). Ilość sprzedanych pozycji w danym okresie czasu widoczne są pod wykresem, również obserwować można utarg brutto tych produktów, marżę, koszty na wyżej wybrany okres czasu.

Wskazówka: Produkty można wyświelić według powyżej wymienionych krateriów. Musisz tylko kliknąć na wybraną kolumnę. Tym naprzykład można stwierdzić, który produkt najczęściej sprzedaje się.

Uwaga: Z kosztem związane są także straty w inwentaryzacji, które są równomiernie rozliczone do wszystki pozycji w danej karcie magazynowej. Dlatego marża jest wyświetlana w rzeczywistych ilościach, a nie tylko w według utargu. To więc może lekko obniżyć marżę.

Więcej informacji dotyczących kart magazynowych, marży i inwentaryzacji znajdziesz w następnych artykułach:

  • "DOSTAWA I KOREKCJA"
  • "USTAWIENIE PRZEPISÓW"
  • "INWENTARYZACJA"

 

Przegląd kategorie produktów

W przeglądzie "Kategorie produktów" znajdują się podobne informacje już wyżej wymienione w punkcie przegląd produktów. Tzn. ilość sprzedażu, dochody z sprzedażu tych produktów, marża i dochody danych sprzedaży. Wartości u poszczególnych kategorii są sumą wszystkich pozycji menu, które należą do danej kategorii.

 

Przegląd stolików w lokalu

W przeglądach "Stoliki w lokalu" możesz widzieć stoliki, które są dla waszych gości najbardziej interesujące ze względu na utarg danego stolika, średnią utargu i liczbę osób u stoliku.

 

Przegląd magazynu

Szczegółowe instrukcje do ustawienia magazynu znajdziesz w artykule "MAGAZYNY".

W przeglądach "Magazyn" można wygenerować stan magazynu w wybranym okresie czasu, można stwierdzić bilans dostawy, inwentaryzacji, korekcji i innych danych.

Najpierw należy wybrać segment czasowy i kategorię, w którym chcesz wyświetlić statystyki. Następnie kliknij na "Generuj statystyki".

Wynikiem jest przejrzysta tabelka z wartościami poszczególnych kart magazynu:

  • Wartość magazynowa - wartość pieniężna stanu magazynu w dniu ostatniego dnia wybranego okresu (bez VAT)
  • Przepisy - wartość pieniężna sprzedawanych pozycji według ceny 
  • Dostawa 
  • Bilancja inwentaryzacji
  • Korekcja

Aktualny stan magazynu znajdziesz w zakładce "Magazyn"