Obserwuj

Kontrola anulowań i zniżek

Podzakładka "Kontrola anulowań i zniżek" w zakładce "Rachunki" wykorzystywana jest do ewidencji anulowanych rachunków, które usunięto jeszcze przed zapłaceniem. W tej oto podzakładce widać także wszystkie zniżki.

"Przeprowadzone zmiany" (1) wyświetlają jakie działania przeprowadzono na wybranym rachunku. Do zmian należy np. usunięcie pozycji (), zniżka (), usunięcie rachunku () i ponowny druk (). 

Podczas płacenia rachunku można ustawić zniżkę. Więcej informacji o płaceniu i ustawianiu zniżek znajdziesz w atrykule "PŁATNOŚĆ I ZNIŻKI".

Jeśli klikniesz w prawo na "Szczegóły" (3) możesz obejrzeć całą historie rachunku, dzięki czemu można stwierdzić, dlaczego zrobiono anulowanie.

Wszystkie przeprowadzone zmiany, które wyświetlajža się w podzakładce "Kontrola anulowań i zniżek" można w lewo zaznaczyć ptaszkiem za zkontrolowane (1). Następnie w spisie zmian będą wyświetlać się tylko te, które jeszcze nie zostały skontrolowane.

Wyświetlać możesz wszystkie zmiany lub tylko nieskontrolowane. Rodzaj zmian możesz wybrać przez kliknięcie na "Pozycje nieskontrolowane" i "Pokaż wszystko" (2).

Zmiany można wyświetlać także według daty (3). Okres wybieresz przez dwa kliknięcia w kalendarzu. Pierwsze kliknięcie wybiera "data od" i drugie wybiera "data do". Wybrany okres zostanie zaczerwieniony.

Jeśli chcesz wyświetlać zmiany przeprowadzone w jednym dniu, musisz postępować tak samo. Pierwsze kliknięcie wybiera "data od" i drugie "data do".