Obserwuj

Zamówienia i anulowanie

W mobilnym kelnerze Storyous podczas składania zamówienia zawsze wyświetlają się trzy następujące okna:

  • Po zalogowaniu się do aplikacji wyświetla się strona główna, na której widać listę stolików i rachunki (1).
  • Po utworzeniu rachunku lub otwarciu istniejącego rachunku wchodzi się w zakładkę sprzedaży (2).
  • W ostatnim punkcie wchodzi się w zakładkę płatności (3).

Następny artykuł opisuje pierwsze dwie części tzn. praca z rachunkami i zamówienie. Płatność i zamknięcie utargu dokładniej opisuje artykuł "PŁATNOŚĆ I ZNIŻKI"

Wszystko co jest widoczne w tablecie - stoliki, kategorie, menu i poszczególne pozycje menu, najpierw należy ustawić w administracji internetowej w zakładce "Lokale" (więcej informacji dotyczących tej  zakładki opisano w artykule "MENU" i "STOLIKI").

 

Praca z rachunkami

Z rachunkami możesz przeprowadzać następujące operacje:

  • utworzenie nowego rachunku - nowy rachunek tworzy się poprzez kliknięcie na jeden ze stolików lub przyciśnięcie na "Nowy rachunek", dzięki czemu zostaje się skierowanym automatycznie do zakładki zamówień.

  • zmiana nazwy rachunku - poprzez kliknięcie na na ikonę rachunku wyświetli się okno ("Ustawienie rachunku"). Tam należy kliknąć na ustawienie rachunku ("ołówek") i ustawić nową nazwę, następnie potwierdzić zmiany. Stoliki z własną nazwą mogą pełnić funkcję długoterminowych rachunków - więcej informacji znajdziesz w artykule "WSKAZÓWKI I SZTUCZKI".

 

  • przeniesienie rachunku na inny stolik - postępowanie jest bardzo pododne jak poprzednio. Trzeba kliknąć na ikonę "Ustawienie rachunku". Tam przejść do "Przenieś pozycje" i wybierać pozycje, które chce się przesunąć na nowy lub istniejący rachunek.
  • usunięcie rachunku - działanie jest identyczne.  Należy kliknąć na ikonę ustawienie rachunku i wybierać opcję "Usuń rachunek".

 

Zakładka stoliki

Zakładka stoliki umożliwia łatwiejszą orientację w lokalu, który można podzielić np. według pomieszczeń. Jak dodać stolik do zakładki dowiesz się w artykule "STOLIKI".

Po kliknięciu na przycisk  (1) wyświetlają się sekcje stolików. Wybierz sekcje, które mają wyświetlać się w tablecie. Ponownym kliknięciem wybrana sekcja odznaczy się.

 

Zamówienie

Aby dodać zamówienie najpierw należy otworzyć rachunek. Po otwarciu rachunku można przeprowadzić zamówienie i dodawać pozycje, które wcześniej  zostały dodane w administracji internetowej - jak postępować opisano w artykule "MENU".

Aby dodać pozycję z menu do zamówienia trzeba wybrać kategorię, ewentualnie podkategorię, w której znajduje się dana pozycja, następnie kliknąć na wybraną pozycję (1), która po wybraniu wyświetli się w prawym oknie(2). 

Podczas sprzedaży pozycji, która ma inną jednostkę niż sztuka, po kliknięciu na pozycje wyświetla się kalkulator, gdzie można wpisać ilość (np. ilość gramów lub kilogramów). 

Podczas składania zamówienia można zmienić VAT dla wybranej pozycji, dodać uwagę i notatkę oraz zmienić ilość. Wystarczy kliknąć na wybraną pozycję i ją dłużej przytrzymać. Ilość można zmienić przez +/- lub przez wybranie odpowiedniej liczby na kalkulatorze. Do uwagi można wpisać np. steak - medium rare itd. Uwagę i VAT można zmienić tylko przed wykonaniem zamówienia.

Aby potwierdzić zamówienie należy kliknąć na "OK" w lewym dolnym rogu.

Dopóki zamównienie nie zostanie potwierdzone, poszczególne pozycje można usunąć z rachunku przez kliknięcie na pozycję. Jeśli chcesz usunąć cały rachunek, to wystarczy kliknąć w prawy górny róg

Zamówione pozycje można odzdzielić przez kliknięcie na "Separuj", np. aby oddzielić przystawki i dania główne. 

Po potwierdzeniu zamówienia (kliknięcie na "Ok") zostanie wydrukowane zamówienie do kuchni (jeśli drukowanie jest ustawione w administracji internetowej).

Pozycje na rachunku wyświetlane są w 3 sekcjach:

  • Nowe zamówienia (1) - nowe zamówione pozycje
  • Przyjęte zamówienie (2) - zamówienia, które zostały już potwierdzone
  • Zapłacone (3) - pozycje, które zostały już zapłacone

Aby dodać zamówienie do rachunku należy kliknąć na wybrany rachunek i następnie wybrać pozycje z menu, które chce się dodać do zamówienia.

 

Nowy rachunek

Zamówienie można także wykonać poprzez kliknięcie na "Nowy rachunek", gdzie zostanie utworzone tzw. szybkie zamówienie. Tego typu zamówienie służy głównie dla zamówień na wynos.                                                                     

Następnie trzeba wybrać pozycje, które chcesz szybko zamówić i kliknąć na "Zapłać wszystko" lub "Zapłać osobno". W ten sposób zamówienie zostanie szybko zrealizowane. Jeśli goście zdecydują się zostać, wtedy można kliknąć na "Posadź przy stoliku" w lewym dolnym rogu ekranu. Jeśli rachunek jest już zamknięty, wtedy wystarczy przesunąć pozycje na inny stół (więcej informacji niżej).

 

Anulowanie pozycji i rachunków

Jeśli zamówienie zostało potwierdzone, wtedy poszczególne pozycje lub całość  można usunąć. Aby usunąć pozycję należy dłużej ją przytrzymać i następnie kliknąć na +/- . Usunięcia można również dokonać poprzez kliknięcie na numer w środku i ustawienie ilości na kalkulatorze.

Aby usunąć cały rachunek, należy kliknąć na (1) nagłówek rachunku i wybierać (2) "Anuluj rachunek"

UWAGA: nie wyświetlą się żadne potwierdzenia, rachunek od razu zostanie usunięty.

Anulować pozycje i rachunki może każdy użytkownik, także kelner. Dlatego wszystko usunięcia i anulowania są odnotowywane w systemie, w zakładce "Lokale" podzakładce "Kontrola anulowań i zniżek" w administracji internetowej. Więcej na ten temat w artykule "KONTROLA ANULOWAŃ I ZNIŻEK".

 

Przesunięcie pozycji

Aby przesunąć jedną lub więcej pozycji z rachunku na inny rachunek, wystarczy wybrać rachunek, na którym znajduje się pozycja do przesunięcia i kliknąć na nazwę rachunku (1). Wyświetli się "Ustawienie rachunku" gdzie następnie trzeba kliknąć na "Przenieś pozycje" (2).

 

 

W lewym słupku wyświetlają się czerwone strzałki, które informują ile pozycji znajduje się na rachunku. Po kliknięciu na czerwoną strzałkę, pozycja przesunie się w prawo. Prawy słupek wyświetla, ile pozycji zostanie przesuniętych.

WSKAZÓWKA: przesunięcie pozycji można wykorzystać do połączenia dwóch rachunków..