Obserwuj

Przepływ gotówki w tablecie

Stan początkowy, przepływ gotówki i zamknięcie utargu można wprowadzić również w tablecie, nie tylko w administracji internetowej. W tablecie przepływ gotówki znajduje się w menu (lewy górny róg) w zakładce "Przepływ gotówki".

Z przepływem gotówki może pracować tylko użytkownik posiadający rolę managera lub właściciela. Więcej informacji dotyczących roli użytkownika znajdziesz w artykule "Tworzenie i ustawienie roli użytkowników".

 

Ustawienie stanu początkowego 

Aby ustawić stan początkowy w zakładce "Przepływ gotówki" należy kliknąć na "Stan początkowy" i uzupełnić sumę początkową w kasie, z którą rozpoczyna się dzień.Tutaj można również dodać notatkę. "Aktualny stan kasy" wyświetla sumę, z którą ukończono dzień poprzedni.

 

Jeżeli w zakładce "Przepływ gotówki" nie widać przycisku "Podaj stan początkowy" to znaczy, że po zamknięciu utargu sprzedano jakieś pozycje bez ustawienia stanu początkowego. W takim wypadku suma ostatniego zamknięcia utargu automatycznie będzie sumą stanu początkowego.

Stan początkowy można ponownie zmienić w administracji internetowej. Po nowym ustawieniu stanu początkowego przeliczone zostaną także wszystkie inne sumy.

 

Wprowadzanie przepływu gotówki

Utarg będzie automatycznie podliczany po wprowadzeniu stanu początkowego. Jeżeli będziesz istniała potrzeba wypłacania lub wpłacania gotówki z kasy to będzie to można zawsze odnotować ręcznie poprzez kliknięcie na "Dodaj operację" w zakładce menu "Przepływ gotówki".

Wybierz możliwość wypłata lub wpłata, dodaj kwotę. Możesz również dodać uwagę (np. wypłata pieniędzy za mleko).

 

Kontrola stanu gotówki i zamknięcie utargu

Aby skontrolować stan gotówki w kasie trzeba kliknąć na "Wykonaj zamknięcie". Tam wyświetlają się następne informacje:

  • Utarg w gotówce od ostatniego zakmnięcia (w wybranej kasie)
  • Aktualny stan kasy
  • Przeprowadzone zniżki od ostatniego zamknięcia

Jeżeli posiadasz więcej tabletów, które są kasą, pamiętaj aby rozróżniać "Łączny utarg lokalu od ostatniego zamknięcia" (utarg wszystkich kas w lokalu) od "Aktualnego stanu kasy".

Wszystkie powyżej wymienione zadania można przeprowadzić także w administracji internetowej.