Obserwuj

Sposób płatności i zniżki

Po wprowadzeniu i wykonaniu zamówień (które zostały opisane dokładniej w artykule "ZAMÓWIENIA I ANULOWANIA")do sekcji płatności przechodzi się następującymi sposobami:

  • Przez kliknięcie "Zapłać osobno" - przechodzi się do rachunku, który można rozdzielić na więcej rachunków i następnie zapłacić je osobno.
  • Przez kliknięcie "Zapłać wszystko" - przechodzi się na dokończenie płatności, gdzie można wybrać sposób płatności (gotówka, karta).
  • Trzeci sposób - "Palcem przesuniesz pulpit z prawej strony na lewą" - funkcjonuje to zupełnie tak samo jak przycisk "Zapłać wszystko".  

 

Sposób płatności
W przypadku wybrania możliwości "Zapłacić osobno" lub "Palcem przesuniesz pulpit z prawej strony na lewą", można wybrane pozycje z lewej strony przesunąć do prawego słupka "płatność" poprzez kliknięcie na nie. Dzięki temu można jeden rachunek podzielić na więcej rachunków. W prawym dolnym rogu widnieje suma, którą gość powinien zapłacić (1). Poprzez kliknięcie na wybraną pozycję z lewej strony można ją usunąć z sekcji płatności.

Przy wybraniu opcji "Zapłać wszystko" wszystkie pozycje na rachunku przenoszone są do dokończenia płatności.

Po naciśnięciu na "Zapłać wszystko" otworzy się nowe okno, gdzie oprócz płatności można znaleźć następujące informacje:

  1. zniżka
  2. liczba gości
  3. drukować lub nie drukować niefiskalny rachunek
  4. reszta - kalkulator, który wyliczy resztę.

Aby dodać zniżkę na jedną lub kilka wybranych pozycji koniecznym jest podzielenie rachunku. Wybrane pozycje należy przesunąć w prawo, ustawić zniżkę i dokończyć płatność. Następnie zapłacić resztę pozycji.

Wszystkie zniżki na paragonach widoczne są w zakładce "Rachunki - Kontrola anulowań i zniżek". Więcej informacji można znaleźć w artykule "KONTROLA ANULOWAŃ I ZNIŻEK".

Płatność można dokończyć przez wybranie sposobu płatności (gotówka, karta). 

Przed wybraniem sposobu płatności i kwoty istnieje możliwość powrotu do rachunku poprzez kliknięcie na krzyżyk (1). W tej chwili można jeszcze dodać pozycję do rachunku/usunąć pozycję lub anulować cały rachunek.

"Zamknięte paragony" ze wszystkimi szczegółami znajdują się w administracji internetowej w zakładce "Rachunki - podzakładce Rachunki". Więcej informacji można znaleźć w artykule "RAPORTY RACHUNKÓW I UTARGÓW"

Wszystkie anulowane pozycje i paragony są widoczne w zakładce "Rachunki - Kontrola anulowań i zniżek" - więcej informacji znajdziesz w artykule "KONTROLA ANULOWAŃ I ZNIŻEK".

 

Lista paragonów

Wszystkie paragony znajdują się w menu (lewy górny róg), w zakładce "Lista paragonów". Po naciśnięciu na wybrany paragon wyświetlają się wszystkie dostępne dane.

 

Zmiana paragonu

Raport rachunków umożliwia ustawienie sposobu płatności lub liczby osób, które siedziały przy stoliku. Zmianę można przeprowadzić przez kliknięcie na wybrany rachunek (1), który ma zostać zmieniony(2 i 3).

 

Ponowne drukowanie paragonów

Po przyciśnięciu na "Wydrukować niefiskalny paragon" (1) paragon wydrukuje się ponownie. Ta akcja będzie widoczna w administracji internetowej w zakładce "Kontrola anulowań i zniżek" jako ponowne drukowanie. 

 

WTÓRNE ANULOWANIE PARAGONÓW

Zapłacony paragon można anulować poprzez kliknięcie na "Anuluj paragon".