Obserwuj

Przypisywanie ról użytkownikom

Kto może dodawać nowych użytkowników?

  • Dodawać i ustawiać konta użytkowników może tylko użytkownik z przypisaną rolą WŁAŚCICIEL.

Gdzie znajdują się ustawienia kont użytkowników i jak dodać nowe konto użytkownika?

  • Konta użytkowników ustawia się w administracji internetowej w zakładce “Lokale”, podzakładce “Użytkownicy”. By dodać nowego użytkownika wybierz przycisk “Dodaj”, następnie uzupełnij wszystkie puste pola i kliknij “Dodaj” aby zapisać zmiany. Aby zmienić ustawienia dotyczące konta, kliknij na przycisk “Szczegóły” przy wybranym użytkowniku. Wprowadź żądane zmiany i kliknij “Zapisz”.

Jakie dane są potrzebne do logowania?

  • Hasło: musi zawierać 7 znaków, w czym przynajmniej jedną liczbę. Login użytkownika: służy do logowania się w administracji internetowej i do aplikacji mobilny kelner, login musi być unikalny w systemie. Adres e-mail: służy do przesłania zapomnianego hasła, e-mail musi być unikalny w systemie.