Obserwuj

Ustawienia informacji o firmie oraz ustawienia rachunku

Zostałem płatnikiem VAT, jakie zmiany muszę wprowadzić w systemie? Czy na rachunku będzie widoczna wartość VAT?

  • Wszystkie zmiany można wprowadzić z konta WŁAŚCICIEL w administracji internetowej w zakładce “Ustawienia”. Należy tam wprowadzić numer NIP oraz zaznaczyć, że jest się płatnikiem VAT. Od chwili wprowadzenia i zatwierdzenia zmian, wartość VAT będzie widoczna na rachunku.

Jak mogę ustawić wygląd rachunku?

  • W zakładce “Lokale” na rachunek można dodać własny obrazek lub text.