Obserwuj

Ustawienia kart magazynowych

Jak stworzyć karty magazynowe i zmieniać ich ustawienia?

  • Aby dodać nową kartę do magazynu, w administracji internetowej otwórz zakładkę “Magazyn” i przejdź do podzakładki “Magazyn-karty”. Tam należy wpisać dane dotyczące nowej pozycji - nazwę, stan początkowy, cenę, VAT, kategorię. Aby zapisać zmiany kliknij “Dodaj”. Jeśli chcesz zmienić ustawienia istniejącej już pozycji, kliknij na przycisk “Szczegóły”. Tam przejdź do “Edytuj”, wprowadź żądane zmiany i kliknij “Zapisz”. Jeśli chcesz zmienić tylko ilość wprowadzonego towaru wybierz przycisk “Szybka korekta”.

Co zrobić jeśli chcę dodać kartę magazynową, ale nie znam stanu początkowego i ceny jednostkowej?

  • Kartę magazynową można dodać bez wprowadzania stanu początkowego i ceny. Dane te można uzupełnić później wchodząc w szczegóły kart magazynowych. Jednak stan początkowy i cena muszą zostać podane, jeśli produkt ma wliczać się do bieżącej sprzedaży.

Dlaczego nowo dodana kategoria nie wyświetla się w przeglądzie “Magazyn-karty” ?

  • Nowa kategoria wyświetla się w przeglądzie “Magazyn- karty” dopiero kiedy zostaną do niej dodane produkty.

Co oznacza cena jednostkowa kart magazynowych?

  • Cena jednostkowa kart magazynowych jest średnią ważoną cen wszystkich produktów dodanych do tej samej karty magazynowej. Przykładowo cena karty “Pomidory” jest średnią ceną wszystkich zakupionych pomidorów w różnym okresie czasu w różnych cenach.

Jak odliczyć (usunąć) produkt z magazynu bądź zmienić jego ilość?

  • Najszybszym sposobem jest wejście w “Magazyn-karty” -> “Szczegóły” wybranego produktu - > “Szybka korekta” gdzie dokonuje się zmiany ilości produktu. Zmiany dokonane w “Szybkiej korekcie” nie są widoczne w historii dostaw.

Kto może usunąć kartę magazynową?

  • Najszybszym sposobem jest wejście w “Magazyn-karty” -> “Szczegóły” wybranego produktu - > Karty magazynowe może usunąć tylko użytkownik z przypisaną rolą WŁAŚCICIEL.