Obserwuj

ZMIANA NAZWY, PODZIAŁ I PRZENIESIENIE RACHUNKU

Jeśli oferujesz swoim pracownikom możliwość jedzenia w swoim lokalu za niższe ceny, możesz skorzystać z funkcji zmiany nazwy rachunku, która pozwala mieć kilka rachunków długoterminowych uporządkowanych według nazwy.

W systemie Storyous możesz również podzielić już zatwierdzony rachunek na więcej rachunków według pozycji, a także przenieść rachunek na inny stolik.

Po utworzeniu rachunku z zaakceptowanymi zamówieniami na stolikach dotknij nagłówka rachunku lub ikony osoby z kawą (1) i otwórz Ustawienia rachunku.

1_DONE.png

Aby zmienić nazwę rachunku, kliknij na jego bieżącą nazwę i znak ołówka obok niego (2). Następnie możesz użyć klawiatury, aby wprowadzić nową nazwę i zapisać ją za pomocą przycisku Potwierdź.

Aby przenieść pozycje na inny rachunek, wybierz Przenieś pozycje (3) w Ustawieniach rachunku. W oknie dialogowym Przenieś pozycje zobaczysz listę wszystkich produktów na wybranym koncie oraz ich liczbę. Po kliknięciu na liczby po lewej stronie, przesuną się one jedna po drugiej w prawo - prawy słupek wskazuje, które i ile elementów zostanie przeniesionych. Pod listą produktów znajdziesz również opcję przeniesienia wszystkich pozycji jednocześnie. Po wybraniu pozycji do przeniesienia możesz zakończyć operację za pomocą poniższych przycisków.

Jeśli wybierzesz Nowy rachunek, aplikacja wyświetli listę wszystkich twoich stolików i możesz wybrać, gdzie zostanie utworzony nowy rachunek z wybranymi pozycjami z pierwotnego rachunku. Jeśli wybierzesz Istniejący rachunek, będziesz wybierać spośród aktualnie otwartych rachunków w lokalu.

Aby przenieść rachunek na inny stolik wybierz Zmień stolik (4) w Ustawieniach rachunku. Następnie wystarczy wybrać stolik z listy i rachunek zostanie przeniesiony.

2_done.png

Jeśli interesują Cię inne opcje w Ustawieniach rachunku, spróbuj przeczytać ten artykuł.