Obserwuj

USUWANIE DANYCH APLIKACJI Z TABLETU

Dla bezpieczeństwa użytkowników każdy tablet jest przypisany tylko do jednego miejsca. W razie zmiany lokalu bądź błędu w aplikacji można usunąć dane aplikacji aby rozwiązać problem. Prosimy, pamiętaj aby przed dokonaniem tej czynności zgłosić błąd w aplikacji bądź skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Skasowanie danych aplikacji nie wpłynie na otwarte paragony ani na ustawienia lokalu. Przez wykonanie tej czynności zostaną usunięte tylko niepożądane dane. Jeśli chcesz usunąć dane aplikacji, najpierw zwróć uwagę czy nie masz komunikatu o niezsynchronizowanych paragonach.

Po skasowaniu danych aplikacji, do logowania będziesz potrzebować specjalnego, unikalnego kodu bezpieczeństwa. Taki kod uzyskasz od działu obsługi klienta po wcześniejszej konsultacji. Pamiętaj, że do wprowadzenia kodu potrzebne jest połączenie z internetem oraz zwróć uwagę czy na tablecie nie wyświetla się komunikat o niezsynchronizowanych paragonach. Po usunięciu danych aplikacji, paragony które są niezsynchronizowane zostaną również usunięte.

 

Uwaga: Niezsynchronizowane paragony nie są widoczne w panelu ADMIN

usuwanie_danych.png