Obserwuj

PODSTAWY PRACY Z PANELEM ADMINISTRACYJNYM

Większość funkcji systemu kasowego Storyous znajduje się w panelu administracyjnym, wliczając w to raporty z utargu i zysków, wydajności poszczególnych kelnerów, listę wszystkich rachunków, dokumenty dla księgowości, gospodarkę magazynową z inwentaryzacjami, także ustawienia stolików w lokalu i produktów w Twoim menu. Panel administracyjny jednak oferuje sporo innych funkcjonalności, które są bliżej opisane w poszczególnych artykułach.

By wejść do panelu administracyjnego zaloguj się swoją nazwą użytkownika i hasłem na stronie admin.storyous.com. Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze swoich danych do logowania, skontaktuj się z naszym działem wsparcia pisząc pod adres wsparcie@storyous.com

Po zalogowaniu pojawi się interfejs panelu administracyjnego, gdzie na górze widnieje lista sekcji systemu (1), po wybraniu sekcji z lewej strony pojawią się zakładki danej sekcji (2). Na pasku sekcji po prawej stronie znajduje się ikona Twojego profilu z ustawieniami, możliwością wylogowania czy zmianą danych firmy (3).

W panelu administracyjnym możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem chatu, do którego wchodzi się poprzez ikonę wiadomości w prawym dolnym rogu (5).

Jeżeli pod Twoją firmą znajduje się więcej poszczególnych lokali, z użytkownika Właściciela masz dostęp do wszystkich z nich (4).

 

img.png

 

Teraz przyjrzymy się poszczególnym sekcjom panelu administracyjnego i wyjaśnimy sobie, jak się nimi posługiwać. W każdym poniższym akapicie znajduje się link do artykułów bliżej wyjaśniających każdą z wymienionych sekcji. 

Raporty

W raportach znajdują się przede wszystkim dane statystyczne, zasadniczą część raportów tworzą edytowalne grafy, umożliwiające podgląd do wszystkich ważnych informacji. Jeżeli chcesz nauczyć się pracować z grafami, wejdź tutaj. Więcej informacji o poszczególnych zakładkach sekcji Raporty znajdziesz tutaj.

Rachunki

W rachunkach znajdziesz listę wszystkich zakończonych rachunków, przepływy gotówki i zamknięcia systemowe, także możliwość podglądu wszystkich anulacji i zniżek. Więcej informacji tutaj.

Magazyny

Magazyny oferują kompletne i szczegółowe zarządzanie gospodarką magazynową włącznie z możliwością inwentaryzacji. Tutaj przykładowo robisz dostawy towaru, same karty magazynowe dalej służą jako podstawa do automatycznego schodzenia produktów ze stanu magazynu przy sprzedaży na tablecie. Więcej informacji o magazynach w tym miejscu.

Lokale

W lokalach znajduje się wiele możliwości obsługi systemu: zarządzanie stolikami w Twojej aplikacji sprzedażowej jak również produktami w menu, ustawienia rachunków, dziennego menu lub kursów konwersji obcych walut. O wszystkich możliwościach sekcji Lokale znajdziesz informacje tutaj.

Rozliczenia

Rozliczenia umożliwiają podgląd do wszystkich faktur VAT za miesięczny abonament lub inne usługi dostarczane przez Storyous. Na tej stronie zatem widoczne są faktury do opłacenia, które da się następnie otworzyć. W tej zakładce również znajdują się ustawienia danych Twojej firmy. Więcej informacji tutaj.