Obserwuj

METODY PŁATNOŚCI W SEKCJI LOKALE

Metody płatności, które będą dostępne w aplikacji ustawisz w panelu administracyjnym w zakładce Metody płatności w sekcji Lokale. Znajdziesz tutaj listę wszystkich dostępnych rodzajów płatności oraz opcję ich aktywacji lub dezaktywacji (1). Nieaktywne typy płatności nie są wyświetlane w aplikacji. Przynajmniej jedna forma płatności musi zostać wybrana.

Możesz zmieniać położenie metod płatności na liście według własnego uznania. Płatność gotówką i kartą pozostaną w aplikacji zawsze w tym samym miejscu, ale poprzez przesuwanie możesz ustawić kolejność wyświetlania pozostałych metod w okienku Inne w oknie dialogowym Dokończ płatność. Aby zmienić kolejność metod płatności chwyć myszką symbol przesuwania (2) po prawej stronie i przesuń typ płatności.

Wszystkie metody płatności możesz eksportować do pliku .csv (3).

metody_p_atno_ci.png