Obserwuj

Wprowadzenie do sekcji Raportów

Sekcja Raporty służy do przejrzystego przeglądania różnych danych z Twojego lokalu. Oprócz takich zasadniczych danych jak utarg, zyski lub raportu najczęściej sprzedawanych produktów tutaj znajdziesz dodatkowo możliwość śledzenia utargu poszczególnych kelnerów lub stołów w Twoim lokalu, czy wartość zapasów na magazynie. W tym artykule w skrócie wyjaśnimy funkcje poszczególnych zakładek (1) tej oto sekcji. Jeżeli zarządzasz większą ilością lokali pod jedną spółką, możesz sobie wybrać żeby system pokazywał statystyki tylko jednego stanowiska wybierając go z listy po lewej stronie okna (2).

1.png

Raporty umożliwiają pracę z grafami i danymi statystycznymi. Praca ta jest bardzo prosta i intuitywna, krótka instrukcja dotycząca pracy z tabelkami znajduje się tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że wyświetlane dane są wyłącznie danymi systemu Storyous, dane zapisane w pamięci fiskalnej drukarki nie są w panelu administracyjnym w żaden sposób sczytywane.

Z niektórymi danymi z Raportów także pracuje nasza aplikacja mobilna My Storyous, która na przykład umożliwia śledzenie aktualnej zajętości stolików w lokalu lub wszystkich otwartych rachunków w czasie rzeczywistym. Więcej informacji odnośnie aplikacji My Storyous na tej stronie.

W Raportach wszystkie dane wyświetlają się według ustawionego Zakończenia dnia w lokalu, jeżeli zatem w Twoim lokalu zakończenie dnia jest ustawione na godz. 4:00, pokażą się wszystkie dane od godziny czwartej rano wybranego dnia do godziny czwartej dnia następnego. Więcej informacji odnośnie Zakończenia dnia znajdziesz tutaj.

Utarg

W raporcie utargu znajduje się cały utarg - czyli suma wszystkich kwot z zapłaconych rachunków w wybranym okresie czasowym z jednego, lub wszystkich lokali. Więcej informacji tutaj. Jak było wspomniane, dane pokazują się według ustawionego zakończenia dnia, więc dane nie muszą odpowiadać dniom kalendarzowym, jak na przykład w zakładce Rachunki - Przegląd utargu. 

Aktualny przegląd

Dzięki tej zakładce możesz śledzić sytuację w Twoim lokalu w czasie rzeczywistym: ilość otwartych rachunków i ich wartość czy ich dokładny przebieg. Strona także pokazuje procent zajętych stolików. Więcej informacji tutaj

Zysk

Zakładka Zysk pokazuje czysty zysk Twoich lokali, czyli całkowity utarg obniżony o koszty. Tutaj jest także widoczny przegląd marży, która jest obliczana z utargu i kosztów. Więcej tutaj.

Personel

Raporty personelu umożliwiają przejrzyste rozróżnienie utargu lub anulowań w danym okresie według kelnera. Widoczna jest także średnia cena wystawionych rachunków wszystkich członków zespołu obsługi. Więcej informacji o raportach personelu znajdziesz tutaj.

Produkty

W tej zakładce znajduje się statystyka sprzedanych pozycji - które produkty są najpopularniejsze, które przeciwnie się nie opłaca oferować (w tej zakładce jest także widoczna marża produktów). Więcej informacji tutaj.

Przegląd etykiet

Tutaj znajdują się raporty segregowane według przez Ciebie ustawionych etykiet przy produktach. Ta zakładka funkcjonuje dość podobnie do zakładki raportu produktów, umożliwia jednak przeglądanie więcej kategorii naraz. Więcej informacji dotyczących etykiet znajdziesz tutaj.

Kategorie produktów

W raporcie kategorii produktów zobaczysz, które kategorie Twoich produktów są w Twoim lokalu najczęściej sprzedawane. Więcej o tej zakładce przeczytasz tutaj.

Stoliki w lokalu

Raporty stolików umożliwiają podział utargu według stolików w Twoim lokalu. Dzięki nim dowiesz się, które części Twojej restauracji albo kawiarni są najpopularniejsze. Informacje o raportach stolików znajdują się tutaj.

Przegląd anulowań i zniżek

W zakładce przeglądu anulowań i zniżek znajdują się statystyki wszystkich przeprowadzonych anulacjach i zniżek - w tych raportach pracujesz z danymi z zakładki Kontroli anulowań i zniżek. Więcej informacji tutaj.

Przegląd magazynu

Ta strona umożliwia podgląd do wartości i podsumowań Twojego magazynu, włącznie z sumami sprzedanego towaru, saldem inwentaryzacji, dostaw lub strat w odniesieniu do konkretnego zakresu dat oraz dalsze dane statystyczne. Więcej informacji o przeglądzie magazynu znajdziesz na tej stronie.