Obserwuj

Dodawanie kategorii surowców

Budując magazyn musimy pamiętać o dobrym rozplanowaniu, ułatwi to sprawne robienie inwentaryzacji oraz kontrolowanie stanu w czasie rzeczywistym. Dobrze zaprojektowany magazyn ułatwi tworzenie przejrzystych i jasnych receptur do produktów z menu. 

 

Pierwszym krokiem w magazynie jest stworzenie odpowiednich kategorii produktów. Dodając produkty do magazynu warto przyporządkować każdy z nich do odpowiedniej kategorii. Ułatwia to segregowanie produktów oraz robienie inwentaryzacji. 

 

Tworzenie nowej "Kategorii produktów"

Otwieramy zakładkę "Magazyn", następnie przechodzimy do "Kategoria produktów". Otworzy nam się okno w którym możemy utworzyć nazwę nowej kategorii, na przykład "Warzywa", następnie kliknąć przycisk "Dodaj". 

 kategorie.png