Obserwuj

Operacje gotówkowe, przepływ gotowki

Stan początkowy, przepływ gotówki i zamknięcie utargu można ustawić w zakładce "Rachunki" w podzakładce "Operacje gotówkowe". Podzakładka ta używana jest do ewidencji gotówki w poszczególnych kasach w lokalu.

Wszystkie zadania opisane w tym artykule możesz przeprowadzić w tablecie.

Jeśli masz więcej lokali, najpierw musisz wybrać ten, w którym chcesz pracować.

pohyb0.png

Ustawienie stanu początkowego

Na początku dnia wybierz kasę (1)(jeśli posiadasz więcej kas), w której chcesz ustawić stan początkowy i kliknij na "Podaj stan początkowy" (2).

pohyb111.PNG

Następnie ustawisz ile masz pieniędzy w kasie na początku otwarcia lokalu. Równocześnie możesz dodać uwagę i potem żeby potwierdzić kliknij na "Podaj stan początkowy".

po.PNG

System jest ustawiony tak, że zawsze podpowiada sumę, która była w kasie podczas wykonania ostatniego zamknięcia. Można ją zapisać lub zmienić, jeśli rozpoczynasz z inną sumą pieniężną w kasie.

Jeśli po wykonaniu zamknięcia nie podasz nowego stanu początkowego i od razu zaczniesz s kładać zamówienia, to system automatycznie zapisze sumę z ostatniego wykonanego zamknięcia (więcej informacji dotyczących zamknięcia znajdziesz niżej) i będzie podliczał nowe zamówienia.

Stan początkowy można zmienić w administracji internetowej. Na osi czasu musisz wybrać stan początkowy, następnie kursorem najechać na niego i po prawej wyświetli się przycisk "Edytuj". Po kliknięciu na ten przycisk możesz ponownie ustawić stan początkowy. Ostatnie sumy zostaną przeliczone.

pohyb11.png

Ręczne ustawienie przepływu gotówki

Po ustawieniu stanu początkowego przepływ gotówki zacznie zapisywać się automatycznie. Zakończony zostanie wykonaniem zamknięcia utargu. Więcej informacji dotyczących przepływu gotówki w tablecie znajdziesz w artykule "PŁATNOŚĆ I ZNIŻKI".

 

Dodanie nowego przepływu gotówki

Jeśli posiadasz w lokalu więcej kas musisz wybrać tą, w której chcesz dodać przepływ. Wejdź w zakładkę "Rachunki" i podzakładkę "Operacje gotówkowe".

pohyb00.png

Następnie możesz wybrać przeprowadzoną wypłatę lub wpłatę, zmienić sumę  i dodać uwagę (np. wpłata zaliczki na komunie).

pohubB.PNG

Wszystkie przepływy można łatwo edytować. Kursorem najedź na przepływ, który chcesz edytować i po prawej stronie pokaże się przycisk "Edytuj". Po przeprowadzeniu zmiany przeliczone będą wszystkie sumy.

Kategoria operacji gotówkowych

Jeśli niektóre wpłaty/wypłaty powtarzają się, to możesz je specjalnie nazwać w zakładce "Rachunki" podzakładce "Kategoria operacji gotówkowych"

Nową kategorię ustawisz przez kliknięcie na "Dodaj".

pohyb1111.PNG

Zamknięcie utargu

Dla kontroli stanu gotówki w kasie kliknij na "Wykonaj zamknięcie".

zamkni_cie_utargu.png

Zamknięcie posiada następujące informacje:

1. Stan początkowy kasy - gotówka którą mamy fizycznie podczas otwierania zmiany

2.  Wartości dokonanych operacji gotówkowych - wpłat i wypłat

3. Utarg na kasie w gotówce - gotówka wpłacona z zamówień

4.  Całkowita sprzedaż w kasie - sprzedaż z wliczoną płatnością kartą

5. Fizyczna ilość gotówki w kasie podczas zamknięcia 

 

Zamknięcie przeprowadzisz przez kliknięcie na "Wykonaj zamknięcie". Następnie możesz ustawić nowy stan początkowy.

po__1_.PNG

 

Przegląd operacji gotówkowych

W podzakładce "Operacje gotówkowe" znajdziesz wszystkie informacje dotyczące stanu początkowego, rzęcznie dodanych opercji gotówkowych i zamknięć, które przeprowadzono na wybranej kasie.

Przegląd operacji gotówkowych można wyświetlać według okresu czasowego.

 

pohyb1.PNG

Okres czasowy możesz wybrać klikając dwa razy na datę w kalendarzu.  Pierwsze kliknięcie wybiera "data od" i drugie wybiera "data do". Wybrany okres będzie zaznaczony czerwonym kolorem.

Jeśli chcesz wybrać tylko jeden dzień, post˛puj tak samo - pierwsze kliknięcie "data od" i drugie "data do".

_as.PNG

Przepływ gotówki można eksportować do formatu XLS.

export.PNG

 


Samouczek video Operacje gotówkowe na POS