Obserwuj

Predefiniowane notatki

Predefiniowane notatki możesz wykorzystać przede wszystkim w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy kelnerami a kuchnią.

Zamiast pisania długich notatek do zamówień, możesz bezpośrednio do tabletu poprzez panel administracyjny ustawić skróty notatek, które najczęściej wykorzystujesz.

1.png

Możliwość ustawienia notatki znajdziesz w sekcji Lokale Ustawienia rachunku. Następnie w górnej części ekranu znajdziesz "Ustawić notatkę".

2.png

Po kliknięciu na tą możliwość zobaczysz interfejs (1), do którego wpisz notatki (2). Kliknięciem na dodaj notatkę, wyświetli się możliwość dodania następnej notatki.

W aplikacji na tablecie później wystarczy nacisnąć i przytrzymać palec na nabitej pozycji w nowym zamówieniu, aby wyświetlić okno jej ustawień, po kliknięciu na pole Dodaj notatkę wyświetlą się wszystkie predefiniowane notatki. Wybór zapisz klawiszem "Zatwierdź".

3.png