Obserwuj

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Podczas pracy z operacjami gotówkowymi w administracji i na tablecie możesz dodać nową operację i przypisać ją do wstępnie dodanych kategorii, tworzysz je i zarządzasz nimi w zakładce Kategorie operacji gotówkowych w sekcji Rachunki. Kategorie operacji gotówkowych są wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw. Kategorie służą do zapisywania Twojej pracy, ponieważ jeśli często dodajesz te same ruchy, możesz tylko wybrać kategorię z menu zamiast pisać notatkę.

W sekcji zobaczysz opcję dodania zupełnie nowej kategorii (1), listę istniejących kategorii (2), a na samej liście opcję usunięcia wybranej kategorii (3). Możesz edytować nazwę kategorii, klikając tekst (4).

1b.png