Obserwuj

Dostawy

Dostawy

Jeśli mamy wprowadzone już do systemu produkty magazynowe, możemy wreszcie "zapełnić" nasz magazyn.  Posłuży do tego w zakładce "MAGAZYN" opcja "Dostawy" w menu po lewej stronie.

 1. W zakładce dostawy możemy kontrolować wszystkie dostawy produktów do naszego magazynu.
 2. Nową dostawę dodajemy przy pomocy przycisku "+Nowa dostawa" w prawym, górnym rogu, po wybraniu naszego docelowego magazynu pojawi się okno dodawania dostawy.
 3. Dostawy możemy sortować na podstawie Daty, Dostawcy, Numeru dokumentu lub Notatki.

dostawy.png

 

Dostawę dodajemy w kilku prostych krokach. 

 1. Ustawiamy "Datę", do wyboru mamy "Aktualny czas" lub "Wcześniejszą datę" w przypadku dodawania stanu początkowego magazynu lub zaległych faktur.
 2. "Dostawca" to osoba lub firma dostarczająca produkty, na przykład "Fresh warzywa".
 3. "Nr dokumentu" to na przykład numer faktury z której pochodzą produkty, łatwo później porównać z papierową wersją faktury lub znaleźć w systemie.
 4. Notatka 
 5. Wpisując nazwę produktu który jest zapisany w naszym "Magazynie" okno dialogowe rozwinie się, jak na obrazku poniżej. Należy wybrać produkt z tego okna.
 6. Tutaj wprowadzamy ilość towaru.
 7. Wprowadzamy cenę, później będzie się ona uśredniała Tworząc nam podstawy do wyliczenia marży za odpowiednie produkty. 
 8. Na koniec mamy zsumowaną kwotę z dostawy w złotówkach. Jeśli wszystko się zgadza, możemy w dolnym lewym rogu okna wybrać "Stwórz".

dodawanie_dostawy.png