Obserwuj

Przepływy między magazynami

Przepływy między magazynami

Jest to funkcja dedykowana dla klientów prowadzących wiele magazynów. Na przykład w kilku lokalizacjach. 

  1. W lewym menu wybieramy "Przepływ między magazynami".
  2. Klikając w "+Nowe przeniesienie" wybieramy magazyn, z którego towar chcemy przenieść oraz w następnym kroku magazyn docelowy. Przenosi nas następnie do kolejnego okna (przejdź niżej).
  3. Na liście transferów magazynowych możemy wyszukać przeniesienie podając Datę, Notatkę lub użytkownika , który wykonywał przeniesienie.

przep_yw_mi_dzy_magazynami.png

Po przeniesieniu nad do okienka "Nowe przeniesienie" możemy wybrać produkty do transferu.

  1. Możemy sporządzić "Notatkę"
  2. Po wpisaniu nazwy "Produktu" rozwinie się okno dialogowe, z którego należy wybrać produkt z magazynu.
  3. Ustalamy ilość towaru jaką chcemy przenieść.
  4. Cena

Po zaznaczeniu odpowiednich produktów, które chcemy przenieść, klikamy w lewym dolnym rogu "Stwórz" aby dodać przeniesienie.

nowe_przeniesienie.png