Obserwuj

KATEGORIE PRODUKTÓW

W sekcji Raporty w zakładce Kategorie produktów możesz zobaczyć, które kategorie z Twoich produktów przynoszą Ci największy przychód. Jeśli zarządzasz więcej niż jednym lokalem, w lewym górnym rogu z listy, możesz wybrać lokal, z którego dane zostaną zaprezentowane (1), istnieje również możliwość ustawienia określonego przedziału czasu (2). Możesz również wyeksportować dane zarówno z wykresu, jak i tabeli (3), eksport jest generowany w formacie .xls dla programu Excel. Na wykresie znajdziesz graficzną prezentację danych, a poniżej liczbę sprzedaży, przychody ze sprzedaży produktów w tych kategoriach, marżę oraz całkowity koszt sprzedanych produktów. Wartości na wykresie są zależne od kategorii wybranych w sekcji (4), możesz wyświetlać wszystkie lub tylko wybrane kategorie.

aab.png