Obserwuj

PRZEGLĄD ANULOWAŃ I ZNIŻEK

W zakładce Przegląd anulowań i zniżek możesz zobaczyć, które działania na rachunkach takie jak: rabaty, zwroty, ponowne wydruki oraz funkcji wydane-niezapłacone, mają miejsce najczęściej w Twoim lokalu.
Jeśli zarządzasz więcej niż jednym lokalem, możesz wybrać którego lokalu dane chcesz wyświetlić (1), istnieje również możliwość ustawienia określonego przedziału czasu (2).
Możesz również wyeksportować dane zarówno z wykresu raportu, jak i tabeli (3), eksport jest generowany w formacie .xls dla programu Excel.
W tabeli możesz zobaczyć możliwą stratę, kwotę rachunków oraz ich liczbę. Następnie możesz użyć pól wyboru (4) na wykresie, aby wyświetlić tylko poszczególne akcje na tej karcie.

raporty.png