Obserwuj

ZYSK

W sekcji Raporty, Zysk, możesz zobaczyć swój zysk brutto za wybrany okres, czyli różnicę między kosztami sprzedaży a kosztami surowców w zależności od gospodarki magazynowej. Znajdziesz tu również marżę. Jeśli zarządzasz więcej niż jednym lokalem, możesz wybrać, właściwy z lewej strony z listy rozwijanej (1), istnieje również możliwość ustawienia określonego przedziału czasu (2). Możesz także wyeksportować dane zarówno z wykresu raportu, jak i tabeli (3), eksport jest generowany w formacie .xls dla programu Excel. Z wykresami na tej karcie pracujesz w taki sam sposób, jak z wykresami na większości innych kart w sekcji Raporty. W tabeli możesz zobaczyć zysk, marżę, sprzedaż i koszty. Następnie możesz użyć pól wyboru (4) na wykresie, aby wyświetlić tylko poszczególne typy płatności, które ustawiłeś na swoim koncie.

3333.png