Obserwuj

Podzielona płatność

W przypadku płacenia z opcją Zapłać osobno, rachunek można podzielić na pozycje lub, po nowemu, według ceny. W tym wypadku klient może przykładowo zapłacić część rachunku za pomocą bonu żywnościowego, a resztę gotówką, lub inną formą płatności. Tą funkcję aktywujemy dla Ciebie bezpłatnie pośrednictwem linii wsparcia klienta pod numerem 534 337 726.

Aby wykonać podzieloną płatność, poprzez "Zapłać osobno" kliknij na klawisz „Według ceny” (1).

1.png

Tutaj możesz podzielić rachunek na równe części (2), lub bezpośrednio przejść do wyboru pierwszego rodzaju płatności (3).

2.png

Po wybraniu rodzaju płatności, wystarczy wprowadzić na kalkulatorze kwotę do zapłaty i potwierdzić płatność (4).

3.png

Po potwierdzeniu tej części płatności wszystkie inne opcje zmienią kolor na czarny. W tym momencie tylko wybierasz kolejny rodzaj płatności i kontynuujesz (5).

4.png

Teraz wybierz kwotę do zapłaty według następnego rodzaju płatności i potwierdź płatność (6).

5.png

Po całkowitym podziału rachunku możesz zakończyć płatność, klikając na przycisk w prawym dolnym rogu (7).

6.png