Obserwuj

Wartość krytyczna i lista zakupów

Przygotowaliśmy dwie nowe funkcje dla twojego systemu: wartość krytyczna i lista zakupów.

Obie funkcje działają w nawiązaniu na gospodarkę magazynową.

 

Wartość krytyczna

Możesz ustawić wartość krytyczną dla dowolnej karty magazynowej. Chodzi o najniższą możliwą ilość danej pozycji, którą chcesz mieć w magazynie. Gdy tylko stan karty magazynowej spadnie do określonej wartości krytycznej, na liście kart magazynowych pojawi się wykrzyknik ostrzegawczy i karta zakoloruje się na liście na czerwono.

Ostrzeżenie wygląda następująco:

1.png

Aby ustawić wartość krytyczną, przejdź do Szczegółów karty magazynowej, a następnie wpisz odpowiednią liczbę w polu "Wartość krytyczna".

2a.png

2b.png

 

Lista zakupów

Twoja lista zakupów działa tak samo, jak lista którą zapisujesz w telefonie lub na kartce papieru.

Na liście kart magazynowych po prawej stronie znajdziesz przycisk koszyka. Po naciśnięciu na ten przycisk możesz zapisać konkretną ilość, która zostanie dodana do listy zakupów.

3a.png

Klikając na możliwość "Lista zakupów", zobaczysz wszystkie wybrane karty magazynowe i ilość produktów do zakupienia. Listę można wysłać e-mailem do dostawcy lub wydrukować bezpośrednio z panelu administracyjnego.
Jednocześnie także znajdziesz orientacyjną cenę zakupu obliczoną na podstawie cen wybranych kart magazynowych i wprowadzonej ilości.

4.png