Obserwuj

NUMER BDO

Ustawienie numeru BDO przebiega w dwóch krokach - w panelu administracyjnym a następnie w aplikacji sprzedażowej Storyous na tablecie.

Numer BDO najpierw ustawić należy w panelu administracyjnym. Klikamy w tym celu w prawym górnym rogu na nazwę użytkownika, następnie przechodzimy do ustawień firmy. W ustawieniach firmy wpisać należy numer do rubryki BDO.

BDO.png

Następne przechodzimy do aplikacji Storyous na urządzeniu POS.

Tutaj zmiany można wprowadzać tylko po zamknięciu dnia, gdy sprzedaż jest zerowa. Drukarka nie pozwoli na dodanie numeru, jeśli aktualny stan sprzedaży nie będzie zerowy.

Należy wylogować się i zalogować do aplikacji i przejść do zakładki "Urządzenia". Następnie wybrać drukarkę fiskalną z listy drukarek i kliknąć opcję "Ustawienie" - otworzy się wtedy podgląd nagłówka. Należy kliknąć "Ustawić", drukarka wydrukuje kilka wydruków. To wszystko - numer BDO został ustawiony.

POS_BDO.png