Obserwuj

RAPORTY ZE SPRZEDAŻY ZESTAWÓW

Na karcie Zestawy menu w sekcji Raporty możesz sprawdzić, które zestawy menu najlepiej sprawdzają się w Twoim lokalu. Jeśli zarządzasz więcej niż jednym lokalem, możesz wybrać konkretny lokal z lewej strony (1), możesz stawić określony przedział czasu. Za pomocą przycisków (2) istnieje możliwość eksportu danych w formacie .xls dla programu Excel.

W tabeli można zobaczyć całkowitą liczbę sprzedanych towarów, otrzymany dochód brutto, marżę i łączne koszty. Następnie można użyć pól wyboru (3), aby wyświetlić na wykresie tylko poszczególne zestawy menu.

menuset.png