Obserwuj

ZAMÓWIENIA ZEWNĘTRZNE

W zakładce Zamówienia zewnętrzne w sekcji Raporty możesz zobaczyć, statystyki odnoszące się do zamówień dokonanych przy pomocy kodów QR lub usługi Onemenu.
Jeśli zarządzasz więcej niż jednym lokalem, możesz wybrać jeden lub wszystkie (1), istnieje również możliwość ustawienia określonego przedziału czasu (2). Możesz również wyeksportować dane zarówno z wykresu, jak i tabeli (3), eksport jest generowany w formacie .xls dla programu Excel.
Pod wykresem możesz sprawdzić łączne przychody z kodów QR, zamówień z OneMenu.pl, napiwki oraz sprawdzić średnią wartości zamówienia. (4)

mceclip0.png