Obserwuj

EKSPORT PRZEPISÓW (WEWNĘTRZNA KSIĄŻKA KUCHARSKA)

Ta funkcja umożliwia eksportowanie przepisów i tworzenie w ten sposób osobistej
książki kucharskiej bezpośrednio z własnej administracji Storyous.

 

Aby stworzyć recepturę dla wybranych produktów, należy kliknąć przycisk Nowa re-
ceptura/Edytuj recepturę (2) na końcu linii danego produktu (1).

 

Zrzut_ekranu_2022-05-12_o_11.15.54.png

 

Możesz również przypisać odpowiednie karty magazynowe, określić odpowiednią ilość,
a także wybrać odpowiedni magazyn do odliczenia przy sprzedaży produktu.

 

Zrzut_ekranu_2022-05-12_o_11.22.01.png

 

Teraz przejdź do drugiej połowy strony i zobaczysz kolumnę dotyczącą sposobu przy-
gotowania produktu (1) lub notatkę (2). Możliwe jest również dodanie zdjęcia (3) za po-
mocą symbolu ołówka dla każdego produktu na liście produktów. Nareszcie można
zobaczyć daty powstania i ostatnie zmiany w recepturze (4).

 

Zrzut_ekranu_2022-05-12_o_11.24.09.png

 

Zrzut_ekranu_2022-05-12_o_11.23.34.png

 

Po zakończeniu zapisz wprowadzone zmiany. Jeśli wrócisz do strony edycji poprzez
przycisk Edytuj Recepturę w zakładce Produkty, teraz możemy skorzystać z przycisku
Eksportuj do PDF, który pozwala na wygenerowanie pliku PDF zawierającego recepturę
z metodą pracy, zdjęciem i notatką. Łatwo jest wydrukować i prowadzić ewidencję
wewnętrznej książki kucharskiej.

 

Zrzut_ekranu_2022-05-12_o_11.20.21.png

 

Zrzut_ekranu_2022-05-12_o_11.27.04.png

 

Można go również łatwo wygenerować poprzez akcje grupowe w sekcji Produkty.
Wybierz produkty, które chcesz wyeksportować jako receptury do pliku PDF i wybierz
opcję Eksportuj recepturę do PDF.

 

Zrzut_ekranu_2022-05-12_o_11.28.16.png