Obserwuj

Płatność w obcych walutach

Jeśli akceptujesz również płatności w walutach obcych, tutaj możesz ustawić własne kursy wymiany. W bilansie zamknięcia inna waluta pojawia się jako PLN

PRZYKŁAD: Całkowite zamknięcie gotówki wyniesie 10 000 PLN, 10 EUR zapłacono w ciągu dnia, a Twój kurs wymiany dla tej waluty to 5 PLN. Fizycznie będziesz miał 9 950 PLN i 10 EUR = 10 000 PLN.

Jeśli Twój klient chce zapłacić gotówką w euro, w oknie „Zakończ płatność” w kasie, najpierw wybierasz walutę, a następnie wybierasz rodzaj płatności (gotówka/karta).

W kalkulatorze wpisujesz kwotę, którą otrzymasz od klienta, a system automatycznie wylicza kwotę do zwrotu w PLN. Po potwierdzeniu płatności rachunek zostanie zamknięty.

 

mceclip0.png