Obserwuj

Inne

Tutaj możesz ustawić Koniec dnia dla sekcji raportów — tam widnieje przegląd sprzedaży i przedmiotów sprzedanych przez okres 24 godzin, w zależności od tego, jak to ustawisz w tym miejscu. Jeśli zamkniesz przed północą, ustaw czas na +0 godzin. Przegląd będzie zatem zawsze dostępny w ciągu 24 godzin od północy do północy. W przypadku pracy do godzin porannych, wyreguluj według potrzeb.

mceclip0.png