Sledovať

SEKCIE STOLOV V SEKCII PODNIKY

V záložke Sekcia stolov v sekcii Podniky nastavujete sekcie, ktoré slúžia k prehľadnému rozlíšenie samotných stolov. Nájdete v nej zoznam už existujúcich sekcií a možnosť pridať novú - ak chcete vytvoriť novú sekciu stolov, jednoducho napíšte jej názov, vyberte farbu sekcie a kliknite na tlačidlo Pridať (1). V prípade, že sa pomýlite, môžete názov sekcie zmeniť rovno v zozname kliknutím na text (2). Podržaním troch čiar na začiatku riadka(3) môžete meniť poradie sekcií stolov v zozname (a teda aj v aplikácii). Ak chcete sekciu upraviť alebo zmazať, tlačidlá nájdete po pravej strane (4).

sekcia_stolov_svk.png

Ak máte vo Vašom podniku cez letnú sezónu otvorenú záhradku, ktorú na zimu zatvárate, a chcete sekciu stolov Záhradka a stoly v nej zachovať, ale nepoužívať, môžete si v aplikácii vybrať, ktoré sekcie stolov sa Vám budú v tablete zobrazovať kliknutím na Prehľad stolov v aplikácii (5). Môžete zaškrtnúť na zobrazenie jednu alebo viac sekcií.

tabletova_vec.png