Sledovať

UŽÍVATELIA A UŽÍVATEĽSKÉ ROLE

Nastavenia užívateľských účtov nájdete v sekcii Podniky, v záložke Užívatelia. Vytvárate tu a spravujete užívateľské prístupy vo Vašom podniku, pod ktorými sa potom budete Vy aj Vaši zamestnanci prihlasovať do aplikácie Storyous POS na tablete a do webovej administrácie Storyous. Vytvárať a upravovať užívateľov môžete ako majiteľ alebo vedúci prevádzky (viac o právomociach všetkých rolí v našom systéme zistíte nižšie).

Pred prvým prihlásením už máte v administrácii prednastaveného jedného používateľa, pomocou ktorého sa môžete prihlásiť na stránke login.storyous.com. Prihlasovacie meno a heslo nájdete v uvítacom emaily. Oboje si potom môžete zmeniť.

Každý užívateľ môže spravovať nastavenia svojho účtu v sekcii Môj profil.

V sekcii Užívatelia nájdete zoznam všetkých používateľských účtov vo Vašom podniku, možnosť pridania nového používateľa a možnosť exportu zoznamu do súboru .csv. Ako majiteľ môžete upraviť či zmazať akýkoľvek účet v administrácii.

uzivatele.jpg

Pridanie a úprava užívateľa

V okne Pridať užívateľa zadávate údaje o užívateľovi. Pri vytváraní nového užívateľa je povinné zadať meno, užívateľské meno, heslo a email (nemusí ísť o existujúcej email, je však nutné, aby bol vo formáte x@y.z) a tiež vybrať rolu a prípadne podnik, v ktorom chcete užívateľa vytvoriť. Telefónne číslo povinné nie je. Upraviť môžete pri používateľských účtoch všetky údaje až na email, ku ktorého zmene je potrebné zadať aktuálne heslo.

uzivatele2.png

Užívateľské role

Všetkým užívateľským účtom môžete jednotlivo nastaviť prístupové práva do systému. Prehľad prístupových práv jednotlivých rolí a ich obmedzenia nájdete v tejto schéme:

Tabulka_pravomoci_cz.png