Sledovať

KONTROLA STORIEN A ZLIAV

Sekcia Kontrola storien a zliav slúži na sledovanie účteniek, ktoré boli buď stornovanej, znovu vytlačené, uzavreté pomocou funkcie Vydané-nezaplatené a alebo na nich bola aplikovaná zľava. Nájdete tu aj také účtenky, z ktorých boli zmazané jednotlivé položky ešte pred zaplatením.

konstronsk.jpg

V stĺpci vľavo leží Kontrolná boxy, pomocou ktorých môžete označiť tie účtenky, u ktorých je prekonaná zmena v poriadku a nechcete sa jej ďalej venovať. Pomocou tlačidiel hore zobrazíte buď všetky, alebo len neskontrolované účty. V zozname ďalej nájdete presný dátum prebehnutej zmeny a stôl, na ktorom sa účet nachádzal - v prípade rýchlej objednávky bude miesto stola v stĺpci prázdne miesto.

Možno strata potom označuje celkovú hodnotu, o ktorú bola účtenka kvôli prebehnutej zmene pokrácena. V stĺpci prebehnutých zmien bude vždy ikonou označený typ operácie (po nabehnutí myšou na ikonu sa Vám zobrazí jej typ). Pomocou tlačidla Zvoľte potom filtrujete len tie operácie, o ktorých chcete mať prehľad. Kliknutím na Detail si navyše zobrazíte časovú os účtu od založenia až po jeho uzavretí a mínusovou operáciu uvidíte vždy zvýraznenú červeno.