Sledovať

PERSONÁL V PREHĽADOCH

V záložke Personál v sekcii Prehľady sa môžete pozrieť, ako Vám zarábajú jednotliví čašníci. Ak spravujete viac podnikov, vľavo si môžete vybrať, z ktorého chcete dáta zobraziť, je možné tiež nastaviť konkrétne časové obdobie. Dáta si môžete tiež vyexportovať z grafu aj z tabuľky, export sa generuje vo formáte .xls pre Excel. S grafmi v záložke Personál pracujete rovnako ako s grafmi vo väčšine ostatných záložiek v sekcii Prehľady a ako ich správne ovládať sa dozviete v tomto článku.

Grafické porovnanie tržieb čašníkov získate pomocou zaškrtávacích boxov. Zároveň sa môžete pozrieť, koľko obslúžia zákazníkov, koľko stornujú a otvoria účtov, koľko účtov konkrétne čašníci uzatvárajú a aká je u nich priemerná útrata za jeden účet. Úplne napravo potom nájdete detailné údaje o predajoch každého čašníka.

mceclip0.png

Po rozkliknutí detailu môžete sledovať, aké produkty čašník predal, a kedy sa tak stalo. Vidíte tu celkový počet predaného tovaru, utŕžené hrubé príjmy, maržu a celkové náklady. Na grafe si potom pomocou boxov môžete zobraziť detail jednotlivých položiek. Je tu tiež možné zobraziť iba produkty z konkrétnej kategórie, túto funkciu oceníte najmä v prípade, keď vo Vašom podniku predávate veľké množstvo položiek.

mceclip1.png