Sledovať

PREHĽAD SKLADOV

V záložke Prehľad skladov v sekcii Prehľady nájdete hodnotu Vašich skladových zásob v eurách. Za dané časové obdobie je tak možné sledovať bilanciu inventúry, sumu naskladnenia či odpisov a zároveň stav skladu k určitému dňu.

V sekcii sklady, vyberte Prehľad skladov. Tu vyberte sklad a potom časové obdobie, za ktoré sa hodnoty zobrazia. Zvoliť môžete celý mesiac, týždeň, deň či akékoľvek iné obdobie. Kliknite na vygenerovať a následne zobraziť.

mceclip0.png

Vygeneruje sa prehľad skladov za určené obdobie. Prehľad si môžete tiež zobraziť v konkrétnych sumách v Eur s DPH alebo bez, alebo tiež počet kusov. Filtrami je možné zoradiť položky podľa názvu, hodnoty skladových zásob a ostatných veličín, alebo môžete zobraziť iba určitú kategóriu či vyhľadať konkrétnu položku skladu podľa názvu.

mceclip1.png

Pod vybraným skladom nájdete nasledujúce údaje:

Celková hodnota skladu na začiatku obdobia - Stav skladu v cenách s DPH.
Celková hodnota skladu ku koncu obdobia - Stav skladu v cenách s DPH.
Suma hodnoty skladu po naskladnení - Stav skladu v cenách s DPH po vykonaní váženého priemeru, nie originálna hodnota naskladnenia.
Bilancia inventúr za obdobie - Bilancia inventúr za dané obdobie.
Súčet odpisov - Hodnota tovaru, ktorý bol odpísaný.
Súčet preskladnenia - Hodnota tovaru, ktorý bol preskladnený.
Suma predajov za obdobie - Hodnota tovaru, ktorý bol predaný.

Prehľad je možné exportovať do .csv súboru.