Sledovať

ÚČTENKY

Všetky predaje uskutočnené z predajnej aplikácie sa vo Storyous evidujú. V administrácii je nájdete v sekcii Účty a záložke Účtenky ako chronologický výpis všetkých účteniek od najnovšej po najstaršie so všetkými potrebnými údajmi. V tomto článku sa naučíme u účteniek v administrácii zistiť potrebné údaje a ďalej s nimi pracovať.

Výpis účteniek

Navrchu máte možnosť vybrať konkrétny podnik, z ktorého chcete účtenky zobraziť a aktuálny zoznam účteniek vrátane zoradenie a filtrovanie vyexportovať do súboru .csv.

V zozname účteniek môžete všetky zoradiť podľa dátumu uzatvorenia, čísla účtenky, konečnej ceny, zľavy, počtu osôb, obsluhy, typu platby a typu dokladu. Pomocou kalendára si môžete zvoliť požadované obdobie, v prvom okne zadáte dátum, od ktorého chcete účtenky zobraziť a v druhom dátum, do ktorého ich chcete vidieť. V zozname môžete tiež zobraziť iba účtenky podľa zvoleného filtra.

Vo výpise môžete tiež spätne zmeniť typ platby, k dispozícii máte všetky typy povolené v záložke Typy platieb v sekcii Podniky, prípadne nahliadnuť do detailu účtenky. Ak kliknete na zrušenie účtu, systém Vás vyzve na zadanie dôvodu zrušenia a po jeho vybraní účtenku prečiarkne. Zrušenú účtenku potom môžete zo zoznamu vymazať, vždy ju však nájdete v záložke Kontrola storna a zliav.

sk_uctenky1.jpg

Detail účtenky

V detaile účtenky nájdete presnú kópiu údajov na účtenke vrátane výpisu namarkovaných produktov. Hore sa môžete pozrieť do priebehu účtu alebo účtenku znovu vytlačiť na formát A4 z počítača v prípade, že by kontrola požadovala predloženie dokladu.

sk_u_c_tenky2.jpg