Sledovať

NASTAVENIA PODNIKU

V Nastaveniach podniku si môžete upraviť vzhľad Vašej účtenky, povoliť možnosť prijímať platby v cudzích menách (nastaviť ich kurzy), nastaviť často sa opakujúce požiadavky do kuchyne a ďalšie. Pre všetky zmeny je nutné potvrdiť ich uložením na konci tejto stránky.

Môžete pozmeniť nadpis Vašej účtenky, ktorý je automaticky nastavený na názov Vášho podniku alebo na účtenku umiestniť správu pre Vašich zákazníkov. Logo na účtenke si budete môcť nastaviť už čoskoro, momentálne to možné nie je. Ukončenie dňa pre prehľady využijete v prípade, kedy Vaša otváracia doba presiahne polnoc - denná tržba až do Vami nastavenej hodiny sa potom bude v Prehľadoch zobrazovať v jednom dni.

nastaveni_podniku_1.jpg

Ak prijímate platby aj v cudzích menách, tu si sami nastavíte svoje menové kurzy. V uzávierke sa iná mena tvári ako eurá. Je potrebné ju ručne prepočítať a odpočítať od hotovosti.

cizi_mena.png

Pokiaľ Váš zákazník bude platiť napríklad v hotovosti v dolároch, v okne Dokončenie platby najprv vyberiete menu a potom zvolíte typ platby (v hotovosti / kartou).

Na kalkulačke zadáte akú sumu od zákazníka prijímate a systém pre Vás ihneď vypočíta sumu na vrátenie v eurách. Akonáhle platbu potvrdíte, účet sa uzavrie.

 

V Nastaveniach POS môžete určiť, či a prípadne akú časť mena Vašej obsluhy chcete tlačiť na účtenke,  táto funkcia bude sprístupnená čoskoro, momentálne to možné nie je. Viete si Upozornenie na neobslúžených hostí, alebo povoliť Tlač čísla objednávok na účtenke, viac tu. Posledná voľba je zadanie počtu osôb pri stole pri objednaní. Taktiež si tu viete nastaviť Nastavenia uzávierky a s ňou spojené zobrazenia. 

nastaveni_podniku_2.jpg

Po nastavení funkcie Upozornenie na neobslúžených hostí sa Vám v tablete vedľa otvoreného účtu zobrazí časomiera. napr. od tridsiatej minúty v prípade, že počas tejto doby na účet nepridáte žiadnu objednávku.

mceclip0.png

Posledná funkcia je možnosť nastaviť Poznámky produktov - ide o želania Vašich zákazníkov, ktoré sa často opakujú a ktoré už nemusíte pri odosielaní do kuchyne či na bar zadávať ručne. Poznámky nastavíte po kliknutí na tlačidlo Nastaviť poznámky.

nastaveni_podniku_3.png

Zoznam takto uložených poznámok potom nájdete v Storyous POS aplikácii vo Vašej pokladni - pokiaľ na naúčtovanej položke podržíte prst a kliknete na pole Vložte poznámku, rozbalí sa zoznam Vami prednastavených poznámok. Vybraná poznámka sa potom vytlačí na lístku objednávky v kuchyni či na bare.