Sledovať

VIAC TABLETOV S BEZDRÔTOVOU (BLUETOOTH) TLAČIARŇOU

Požiadavky na sieťové prostredie pre Storyous POS

KRITICKY POŽADUJEME

  • Vyhradená WiFi pre prevádzku Storyous zabezpečená WPA / WPA2 (zaheslovaná)
  • Oddelený adresný rozsah (IP) pre prevádzku Storyous
  • Sieť určená iba pre Storyous je na úplne voľnom kanáli WiFi
  • Router, ktorý podporuje smerovanie paketov mimo svoju DHCP tabuľku
  • V routery povolený port 3331
  • V prípade využitia viacerých tabletov / mobilných čašníkov musí byť dostatočné WiFi pokrytie celého územia, po ktorom sa bude obsluha pohybovať.

ODPORÚČAME

  • Vyhradený router len pre prevádzku Storyous
  • Verejná sieť pre zákazníkov má vlastný router (prípadne AP pri zložitejších sietí)
  • Kanál Wi-Fi nastavený tak, aby nebol prekrytý rozsahy z iných kanálov (ak má router nastavený kanál 1, ďalšia sieť by mala byť aspoň na kanáli 3, ideálne 4.)
  • Využiť experta pri nastavení internetovej siete v podniku

ODPORÚČANÁ KONFIGURÁCIA SIETE

multiple_bluetooth_SK.png