Sledovať

JEDEN/VIAC TABLETOV SO SIEŤOVOU (LAN) TLAČIARŇOU

Požiadavky na sieťové prostredie pre Storyous POS

KRITICKY POŽADUJEME

 • LAN tlačiarne pripojené neprerušeným UTP káblom priamo k routeru pre POS
 • Vyhradená WiFi na prevádzku Storyous zabezpečená WPA / WPA2 (zaheslovaná)
 • Oddelený adresný rozsah (IP) pre prevádzku Storyous
   
  • riešený buď statickými IP pre POS aj tlačiarne vyhradenými v nastaveniach, alebo oddeleným routerom (odporúčame)

 • Sieť určená iba pre Storyous je na úplne voľnom kanáli WiFi
 • Router, ktorý podporuje smerovanie paketov mimo svoju DHCP tabuľku, poprípade vyhradenie statických IP adries pre tlačiarne v routeri
 • V routery povolený port 3331
 • V prípade využitia mobilných čašníkov musí byť dostatočné WiFi pokrytie celého územia, po ktorom sa bude obsluha pohybovať.

ODPORÚČAME

 • Vyhradenie statických IP adries pre tlačiarne v routere mimo automatický DHCP rozsah
 • Vyhradený router len pre prevádzku Storyous (ideálne so zapnutým NAT)
 • Verejná sieť pre zákazníkov má vlastný router (prípadne AP pri zložitejších sieťach)
 • Kanál Wifi nastavený tak, aby nebol prekrytý rozsahy z iných kanálov (ak má router nastavený kanál 1, ďalšia sieť by mala byť aspoň na kanáli 3, ideálne 4.)
 • Používať drahší a kvalitnejší sieťový HW (napr. Mikrotik)

 • Využiť experta pri nastavení siete v podniku

 

ODPORÚČANÁ KONFIGURÁCIA

multipletablet_LAN_SK.png