Sledovať

JEDEN TABLET S BEZDRÔTOVOU (BLUETOOTH) TLAČIARŇOU

Požiadavky na sieťové prostredie pre Storyous POS

KRITICKY POŽADUJEME

  • Vyhradená WiFi pre prevádzku Storyous, zabezpečená WPA / WPA2 (zaheslovaná)
  • Sieť určená iba pre Storyous je na úplne voľnom kanáli WiFi
  • V routery povolený port 3331

ODPORÚČAME

  • Vyhradený router len pre prevádzku Storyous
  • Verejná sieť pre zákazníkov má vlastný router (prípadne AP pri zložitejších sieťach)
  • Kanál Wi-Fi nastavený tak, aby neboli prekryté rozsahy z iných kanálov (ak má router nastavený kanál 1, ďalšia sieť by mala byť aspoň na kanáli 3, ideálne 4.)
  • Využiť služby experta pri nastavení internetovej siete v podniku

ODPORÚČANÁ KONFIGURÁCIA SIETE

onetablet_bluetooth_SK.png