Sledovať

PLATBA CEZ FAKTÚRY

Možnosť platby faktúrou využijete predovšetkým u preplácanie väčších stretnutiach ako sú oslavy, svadby, firemné teambuildingové akcie, závodné stravovanie a tak podobne.

 

Platba faktúrou je dostupná iba pre tarify Profi a Business a možno ju vykonať iba z Vášho hlavného tabletu - na mobilných čašníci sa táto možnosť platby vôbec nezobrazí.

 

Najskôr je nutnéobjednať na jeden účet všetko, čo chcete faktúrou zaplatiť. Potom prejdite cez Zaplatiť všetko do dialógu Dokončenie platby a u možnosťou tlače zvoľte Faktúru.

mceclip2.png

Ďalej je potrebné do fakturačného formulára zadať informácie o odberateľovi


Po prvom zadaní a vytlačenie faktúry konkrétneho klienta sa jeho údaje uloží do systému, potom je možné vyberať z ponuky kontaktov priamo v poli Názov spoločnosti. Pre správu Vašich kontaktov prejdite do webovej administrácie do záložky Kontakty v sekcii Podniky.


fff1.png

Potom, čo vyplníte informácie o odberateľovi, nezabudnite skontrolovať, či Vám vyhovujú dátumu vystavenia a splatnosti - splatnosť je automaticky nastavená na 14 dní od dátumu vystavenia. Aj splatnosť však môžete kliknutím na dátum zmeniť.

 

Akonáhle je všetko správne vyplnené, potvrdením sa vrátite späť do Dokončenie platby.Po vyplnení fakturačného formulára stačí v dialógu Dokončenie platby vybrať metódu, ktorú bude faktúra zaplatená, buď v hotovosti, alebo kartou / prevodom.

mceclip3.png

Po potvrdení platby sa z tlačiarne vytlačia dve kópie účtenky s údajmi o dodávateľovi a odberateľovi. Ak bola zvolená platba kartou / prevodom, na účtenke navyše nájdete bankové spojenie na dodávateľa a zároveň QR kód pre rýchlu platbu.

mceclip1.png