Sledovať

NASKLADNENIA VÝROBOU

Vo webovej administrácii Storyous môžete naskladniť tovaru tiež cez jeho výrobu, pri naskladnení pomocou tejto funkcie sa Vám do vybraného skladu pripočíta hotový výrobok a zároveň sa z daných skladov odpočítajú použité suroviny podľa nastaveného receptu.

Pre naskladnení výrobou je potreba vytvoriť Polotovary v sekcii Sklady.

Po vytvorení polotovaru a receptúry uvidíte vedľa tlačidla Receptúra aj tlačidlo Vyrobiť (1).

Sni_mek_obrazovky_2021-02-05_v_13_40_33.png

Keď na neho kliknete, otvorí sa Vám ďalšie okno, kde Vám iba stačí zadať množstvo (2), ktoré vyrábate, a sklad, do ktorého chcete produkt pripísať (3). Po kliknutí na tlačidlo Vyrobiť (4) sa Vám stavy vybraných skladov upraví podľa zadania.

Sni_mek_obrazovky_2021-02-05_v_13_42_14.png

Fungovanie tejto funkcie si ukážeme na príklade, budeme pracovať s obrázkami hore:

V prvom máme vytvorený polotovar Chlieb, na ktorého výrobu potrebujeme 250 g kvásku, 30 g soli a 100 g masla (tak máme nastavenú danú receptúru).

Ak teda v druhom okne zadáme na výrobu 10 ks chleba, z určeného skladu sa odpočíta 2500 g kvásku, 300 g soli a 1000 g masla a zároveň sa do vybraného skladu pripočíta 10 ks chleba. Ak máte produkt vytvorený iba v polotovaroch, ale v sklade ešte nie, pri výrobe sa Vám táto položka vytvorí v danom sklade automaticky vrátane množstva (5).

Sni_mek_obrazovky_2021-02-05_v_13_42_58.png