Sledovať

ALIAS SKLADOVÝCH KARIET

Skladové karty môžete rozlíšiť na rôzne druhy pomocou aliasov. V tomto článku si vysvetlíme, ako aliasy fungujú a kde všade ich v administrácii nájdete.

Účel aliasov

Keď kupujete napríklad papriky a nezáleží Vám na tom, či sa jedná o červené, zelené alebo žlté, tak kúpite cenovo najvýhodnejší druh. Aliasy umožňujú všetky tieto druhy zahrnúť pod jednu skladovú kartu a potom počítať náklady podľa jednotlivých naskladnení.

Vytváranie aliasov

Aliasy skladových kariet môžete vytvoriť buď rovno pri zadávaní novej skladovej karty (1) alebo potom, čo je karta už vytvorená a chcete ju upraviť (2).

Sni_mek_obrazovky_2021-02-05_v_13_13_41.png

Aliasy nájdete v dialógovom okne napravo (3).

Sni_mek_obrazovky_2021-02-05_v_13_15_27.png

Ako aliasy fungujú

Na našom príklade hore vidíme, že sme vytvorili tri aliasy skladovej karty paprika - červená, zelená a žltá. Teraz môžeme pri všetkých funkciách administrácie, kde pracujeme so skladovými kartami, rozlíšiť, o aký druh tejto skladovej karty sa jedná.

Môžeme rozlíšiť, aký druh paprík naskladňujeme, preskladňujeme či odpisuje zo skladov. Ak potrebujeme do receptu alebo polotovaru konkrétny druh suroviny, ale nechceme mať v skladoch viacero skladových kariet, môžeme problém vyriešiť pomocou aliasov. V prípade, že nie je potrebné rozlíšiť druh suroviny, vždy máme možnosť vybrať len základnú podobu skladovej karty, pri ktorej rozlišujeme aj aliasy(4).

Sni_mek_obrazovky_2021-02-05_v_13_16_00.png