Sledovať

AKO PRACOVAŤ S MOBILNOU BLUETOOTH TLAČIARŇOU

V tomto článku sa naučíme pár základných úkonov potrebných na prácu s tlačiarňami Cashin PTP-II a Star Micronics L200 / 230i s veľkosťou kotúčika 58 mm a princípom fungovania cez Bluetooth. Ak hľadáte návod pre prácu s mobilnou tlačiarňou, nájdete ho tu. Nižšie sa dozviete, ako do tlačiarne správne vložiť papier, ako ju napárovať k tabletu alebo zistiť fyzickú adresu tlačiarne, ktorú potrebujeme mať u nás zapísanú v internom systéme, aby so zariadením komunikovala správne aj aplikácia na Vašom tablete.

IMG_5745.jpg

Vloženie kotúčika pre tlač

Odporúčame kotúčiky objednať u nás, v ponuke máme len kvalitý termopapier nemeckej výroby. Otvorte tlačiareň Cashino stlačením krytu po stranách a tlačiareň Star Micronics tlačidlom po ľavej strane krytu a vložte kotúčik dovnútra tlačiarne tak, aby sa papier z kotúčika odvíjal smerom hore ako na obrázku.

IMG_5748.jpg

Párovanie tlačiarne s Vaším tabletom

1. Tlačiareň zapojte do zásuvky a zapnite. V nastaveniach Androidu na tablete si otvorte sekciu Bluetooth a skontrolujte, že je adaptér Bluetooth zapnutý. V dostupných zariadeniach vyberte tlačiareň pod názvom PTP-II alebo Star Micronics.

FotoJet1.jpg

2. Na spárovanie je potrebné zadať PIN kód, u Cashino je kód 0000 a u tlačiarní Star je to 1234. Potom sa tlačiareň v nastaveniach Bluetooth presunie z dostupných do spárovaných.

3. V aplikácii Storyous POS si otvorte sekciu Zariadenie, po ľavej strane vyberte tlačiareň a vytlačte skúšobnú tlač. Tlačiareň vytlačí potvrdenie, že všetko funguje správne.

FotoJet2.jpg

Self-test

Self-test je lístoček s údajmi o Vašom zariadení. Pre jeho tlač postupujte nasledovne:

1. Tlačiareň vypnite podržaním tlačidla Power / Mode.

2. Stlačte a podržte súčasne obe tlačidlá. Zariadenie vytlačí papier s technickými údajmi. Na ňom hľadajte fyzickú adresu, pri Cashin BDA a pri tlačiarňach Star BD Addr.

 

Diagnostika

Cashin PTP-II

Na Vašej tlačiarni nájdete dva LED indikátory - červený a modrý.

Ak svieti červený indikátor bez prerušenia, signalizuje iba, že je zariadenie zapnuté. Ak bliká samostatne, tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.

Modrý bude rýchlo blikať pri nabíjaní, pomaly, keď dochádza batéria a svietiť bez prerušenia bude v prípade, že je zariadenie plne nabité a môžete ho odpojiť z nabíjačky.

Ak blikajú obe kontrolky zároveň, tlačiareň má nedostatok papiera.

scr3.png

Star Micronics SM-L200

Na tejto tlačiarni nájdete opäť dve kontrolky - POWER (zelená) a ERROR (modrá).

Ak zelená kontrolka bliká, zariadenie sa v poriadku nabíja. Ak svieti, zariadenie je plne nabité (ak je zapojené do zásuvky) alebo iba oznamuje, že je zapnuté.

Ak modrá kontrolka bliká, tak buď dochádza papier, alebo je nedovretý kryt.

Star Micronics SM-230i

Na zariadení nájdete okrem indikátora batérie dole a indikátora spojenie cez Bluetooth hore tiež zelenú diódu POWER a červenú diódu ERROR.

Zelená dióda POWER svieti, keď je zariadenie zapnuté a pripravené na použitie.

Červená dióda ERROR svieti v prípade, že sa minul papier alebo nie je dobre uzavretý kryt.