Sledovať

VYTVORENIE A PRÁCA S OBJEDNÁVKOU

V tomto článku sa dozviete, ako správne ovládať všetky možnosti objednávky, ktoré Vám systém Storyous ponúka. Aby ste mohli objednávať a predávať, je potrebné najprv vytvoriť produkty a prípadne stoly vo Vašej webovej administrácii.

 

Objednávku vytvárate v prehľade stolov a účtov, objednať môžete dvoma spôsobmi: buď tým, že vyberiete konkrétny stôl, na ktorý chcete objednať, alebo kliknutím na tlačidlo Nový účet, čím vytvoríte rýchlu objednávku (tú využijete napríklad pri predaji s sebou alebo iných prípadoch, kedy nie je potreba mať účet vedený pri stole).

mceclip0__1_.png

Po vybraní stola alebo vytvorenie rýchle objednávky sa presuniete do objednávkového módu: po ľavej strane nájdete ponuku produktov rozřazených podľa kategórií (menu), z ktorej vyberiete, čo si hosť objednal, po pravej strane uvidíte detail účtu, na ktorý objednávate - produkty , ktoré z menu naľavo vyberiete, sa prepíšu do účtu napravo do Nových objednávok. Ak omylom kliknete na iný produkt či zadáte nesprávne množstvo, novo namarkované položky môžete v pravej časti obrazovky jednoducho odstrániť poklepaním. Pri každom produkte uvidíte posuvník, pomocou ktorého môžete položky presunúť na iné miesto v zozname namarkovaných produktov na účte.

 

Dole nájdete tlačidlo Oddeliť, tým vložíte na účet vpravo oddeľovač, ktorý slúži napr. K rozlíšenie chodov. Oddeľovač môžete presúvať pomocou posuvníka ako produkty a keď ho podržíte, môžete ho tiež pomenovať, aby bolo jasné, na čo slúži. Oddeľovač sa tiež, rovnako ako poznámka pri markovanie, vytlačí na účtenku.

 

Objednávku na stôl potvrdíte stlačením tlačidla OK alebo presunutím obrazovky doprava prstom, po potvrdení účtu sa odosiela pokyn k tlači bonov do kuchyne. U rýchle objednávky nájdete namiesto tlačidla OK možnosť Usadiť k stolu, ktorá Vám ponúkne zoznam Vašich stolov, z neho vyberiete ten, na ktorý chcete účet presunúť.


mceclip12.png

 

Ak novo objednané produkty v objednávkovom móde vpravo podržíte prstom, môžete k nim pred potvrdením objednávky pridať poznámku (napr. U steaku - medium), zmeniť sadzbu DPH alebo upraviť objednané množstvo.

mceclip22.png

Po potvrdení objednávky môžete otvorený účetu daného stole nájsť v prehľade stolov. Pokiaľ na účet kliknete, vpravo nájdete už prijaté objednávky, ak chcete na účet niečo pridať, stlačte tlačidlo Menu - presuniete sa opäť do objednávkového módu, tu môžete na už otvorený účet markovať ďalšie produkty.

mceclip33.png

Pri pridaní ďalších objednávok na už otvorený účet systém rozlišuje, ktoré položky boli predtým prijaté, ktoré sú namarkové novo a ktoré boli prípadne už zaplatené.

mceclip4__1_.png

Ak si hosť praje platiť, ako platbu zadať do systému a účet uzavrieť zistíte tu.

 

Ak chcete vedieť, ako účet zmazať alebo ho vydať bez platenia, aby sa odpočítal zo skladových zásob, ale nenavýšil Vaše tržby, prečítajte si tento článok.

 

V prípade, že by ste radi vedeli, akým spôsobom je možné už otvorený účet premenovať, rozdeliť alebo presunúť na iný stôl, skúste tento odkaz.