Sledovať

ZĽAVA

Počas zatvárania účtovať v dialógu Dokončenie platby Moze zadať na konkretne účtenku tiez zl'avu. Z účtu je možné odpočítať určitú sumu Alebo Percent z celkovej hodnoty. V tomto článku sa dozviete, Ako zl'avu správne nastaviť a kde ju prípadne neskorý dohladí.
sleva.png

Automaticky je každá účtenka v platobnom móde nastavená tak, aby bola hodnota zľavy nulová, v okne zľavy teda uvidíte bezo zľavy. Keď však na okno kliknete, zo zoznamu je možné zľavu zadať ako buď vopred pripravenú percentuálnu hodnotu (od 5% až do 100% vždy po piatich percentách) alebo hodnotu vlastné pre prípad, že chcete zľavu zadať ako konkrétnu čiastku či percentách mimo predpripravenú ponuku.

sleva2.png

 

Ak vyberiete možnosť vlastnej hodnoty zľavy, otvorí sa Vám zľavová kalkulačka, kde môžete zadať buď presná percenta zľavy či pomocou tlačidla vpravo od číselné hodnoty zľavy zmeniť percenta na koruny alebo cudziu menu a zadať konkrétnu sumu, ktorá bude nasledovne odpočítaná od finálnej sumy za celý účet, u ktorého zľavu nastavujete.


sleva3.png

 

Pre zadanie konkrétnej čiastky v cudzej mene ako zľavy je najskôr nutné u celého účtu zmeniť menu na Vami vybranú v dialógu Dokončenie platby.

sleva4.png

Ak uzatvárate účty so 100% zľavou, aby sa Vám položky odpočítali sa skladov, ale nepripísali do tržieb, je jednoduchšie využiť funkcia Vydané-nezaplatené.