Sledovať

ZMAZANIE ÚČTU A FUNKCIE VYDANÉ - NEZAPLATENÉ

Ak sa dostanete do situácie, kedy budete potrebovať už otvorený účet zmazať alebo odpočítať nahodené položky zo skladu bez pripočítania hodnoty účtu do tržieb, bude sa Vám hodiť tento článok. Už viete, ako sa objednávka zadáva, teraz zistíte, ako ju zrušiť.e

Zmazanie účtu alebo jednotlivých položiek

Pre zmazanie jednotlivých položiek na účte jednotlivé produkty podržte prstom a zmeňte ich počet na nulu pomocou znamienok +/- alebo zadaním cez numerickú klávesnicu.


mceclip234.png
mceclip2345.png

 

Ak si prajete zmazať celý účet naraz, kliknite na záhlavie účtu alebo ikonu postavy s hrnčekom kávy a v Nastavenie účtu vyberte možnosť Odstrániť účet. Aplikácia si od Vás pred zmazaním vyžiada potvrdenie, keby ste sa omylom preklepli.

mceclip0__2_.png

Mazať účty môžu všetci používatelia okrem role "Nováčik", každý zmazaný účet vrátane položiek je možné dohľadať vo webovej administrácii v Kontrole storien a zliav. Všetky položky odčítané pri potvrdení účtu sa pri jeho zmazaní vrátia späť do skladu.

Vydané-nezaplatené

Túto funkciu využijete napr. V prípade, keď budete chcieť dlhodobému štamgastovi načapovať pivo na účet podniku alebo túto funkciu môžete využiť na REPRE fond. Ak uzavriete účet cez Vydané-nezaplatené, položky z neho sa odpočítajú zo skladov, ale hodnota účtu sa nebudú pripisovať do celkovej tržby. Dohľadať použitie tejto funkcie môžete tiež v Kontrole storna a zliav.

mceclip212.png

Tlačidlo Vydané-nezaplatené nájdete v Nastavenie účtu, kde môžete účet tiež premenovať, presunúť alebo rozdeliť. Viac sa môžete dozvedieť tu.