Sledovať

AKTUALIZOVAŤ APLIKÁCIU

Systém Storyous pravidelne aktualizujeme, aby sme implementovali nové funkcie, zvýšili stabilitu aplikácie a zrýchlili jej chod. Aktualizácia sa Vám ponúkne sama pri prihlásení, odporúčame Vám ju inštalovať hneď, samotná inštalácia prebieha na pozadí a nezaberie ani dve minúty. Máte samozrejme možnosť aktualizáciu odložiť kliknutím na Aktualizovať neskôr, ak sa rozhodnete aktualizácie nainštalovať až napr. po zatváracej dobe, môžete potom pokyn k aktualizácii zadať z Centra pomoci kliknutím na Aktualizovať aplikáciu.

aktualiza_cia.png

Aktualizáciu môžete odložiť, ak sa vám to v daný moment nehodí, ale môžete ju odsunúť iba 3x, potom vám aplikácia už neumožní aktualizáciu odsunúť a bude potrebné ju urobiť v daný moment.

aktualizace.png