Sledovať

PROFIL - NASTAVENIE PINU A HESLA

Nastavenie svojho profilu nájdete úplne vľavo hore v Ponuke aplikácie Storyous POS.

mceclip4.png

Narozdiel od nastavenia Vášho profilu vo webovej administrácii je možné z aplikácie zmeniť iba Vaše heslo a PIN. Pre vytvorenie nového PINu je potrebné poznať heslo.

mceclip5__1_.png

PIN zadávate pri Rýchlom prihlásení do aplikácie - na prihlasovacej obrazovke nie je nutné zadať heslo, pre prihlásenie stačí kliknúť na Váš účet a prípadne zadať PIN.

mceclip0.png