Sledovať

ZÓNY

Zóny označujú rozdelenie Vášho podniku v našom systéme, na základe ktorého systém vie, ako medzi sebou komunikujú jednotlivé tablety a tlačiarne. Stručne si popíšeme, ako je u nás možné zóny nastaviť pre prípad, že by ste si neboli istí, či je možné mať napr. Dve pokladne a ku každej dva mobilné čašníkov. Všetky operácie sa zónami vykonávame my, ak chcete teda s rozdelením poradiť, môžete nás kontaktovať cez chat, telefonicky alebo na emaile.

Ak máte iba jeden tabliet a jednu tlačiareň, môžete mať aktívne len jednu zónu, v každej aktívnej zóne totiž musí byť hlavný tabliet, teda aspoň jeden. Hlavné tabliet v zóne označujeme ako pokladňu, vedľajšie tablety potom ako mobilný čašníkov.

Rozdelenie na hlavnej a vedľajšej tablety potom ovplyvňuje tlač účteniek, bonov do kuchyne aj sprístupnenie niektorých funkcií. Operácie s pohybmi hotovosti a uzávierku možno napríklad vykonať len na tabletu s funkciou pokladnice, ak ale budete mať viac zón av každej aktívnej tabliet, môžete robiť uzávierku na všetkých tabletoch. Uzávierka vykonaná na hlavnom tabletu spočíta celkovú tržbu zo všetkých tabletov v danej zóne.

Podľa zón si tiež môžete vo webovej administrácii nastaviť odčítanie položiek zo skladov (ak máte tarifa Profi a viac skladov). V sekcii Sklady a záložke Zoznam skladov uvidíte všetky Vaše sklady a zóny podľa nášho interného systému, pomocou zaškrtávacích políčok si môžete nastaviť, že všetko namarkované na tabletoch v jednej zóne sa bude odpočítavať z iného skladu než produkty namarkované na tabletoch v inej zóne.

Bez ohľadu na počet pokladní a teda aj zón v podniku je vždy jeden z tabletu master, teda hlavné tabliet v podniku. Iba na ňom je možné zadať platbu faktúrou či sa dostať do offline módu v prípade výpadku internetu. Viac si môžete prečítať tu.

V tomto článku sa dozviete, ako tlačiarne tlačia účtenky a bony do kuchyne na základe pridelenia k tabletu v určitej zóne v našom systéme.