Sledovať

ZÓNY

Zóny označujú rozdelenie Vášho podniku v našom systéme, na základe ktorého systém vie, ako medzi sebou komunikujú jednotlivé tablety a tlačiarne. Stručne si popíšeme, ako je u nás možné zóny nastaviť pre prípad, že by ste si neboli istí, či je možné mať napr. Dve pokladne a ku každej dvoch mobilných čašníkov. Všetky operácie sa zónami vykonávame my, ak chcete teda s rozdelením poradiť, môžete nás kontaktovať cez chat, telefonicky alebo na emaile.

Ak máte iba jeden tablet a jednu tlačiareň, môžete mať aktívnu len jednu zónu. V každej aktívnej zóne musí byť jeden hlavný tablet. Hlavný tablet v zóne označujeme ako pokladňu, vedľajšie tablety potom ako mobilný čašníkov.

 

Rozdelenie na hlavné a vedľajšie tablety potom ovplyvňuje tlač účteniek, bonov do kuchyne aj sprístupnenie niektorých funkcií. Operácie pohybov hotovosti a uzávierku možno napríklad vykonať len na tablete s funkciou pokladne, ak ale budete mať viac zón a v každej aktívny tablet, môžete robiť uzávierku na všetkých tabletoch. Uzávierka vykonaná na hlavnom tablete spočíta celkovú tržbu zo všetkých tabletov v danej zóne.

Podľa zón si tiež môžete vo webovej administrácii nastaviť odčítanie položiek zo skladov. V sekcii Sklady a záložke Zoznam skladov uvidíte všetky Vaše sklady a zóny podľa nášho interného systému, pomocou zaškrtávacích políčok si môžete nastaviť, že všetko nablokované na tabletoch v jednej zóne sa bude odpočítavať z iného skladu než produkty nablokované na tabletoch v inej zóne.

Bez ohľadu na počet pokladní a teda aj zón v podniku je vždy jeden z tabletov master, teda hlavný tablet v podniku. Iba na ňom je možné zadať platbu faktúrou či sa dostať do offline módu v prípade výpadku internetu. Viac si môžete prečítať tu.

V tomto článku sa dozviete, ako tlačiarne tlačia účtenky a bony do kuchyne na základe pridelenia k tabletu v určitej zóne v našom systéme.